0 af 0 for ""

Bæredygtig drift

Driftsrådgivning

Bygningssyn og energimærkning

Bygninger er altid i brug, og derfor slides de med økonomisk konsekvens til følge. Et bygningssyn kan give dig et overblik over tilstanden på dine bygninger eller din ejendomsportefølje.

Ved en bygningsgennemgang hjælper vi med at definere fokusområder. I samarbejde med dig som kunde definerer vi kriterier og detaljeringsgrad. Vi har specialister inden for alle fagområder – herunder byggeteknik, Central Tilstandskontrol og Styring (CTS), el, køling og VVS. Vi kan også identificere og give anbefalinger til energioptimeringer, rentabilitet og bæredygtighedstiltag.

Bygningssyn er for alle, der ønsker en tilstandsvurdering af sin bygning og et overblik over nødvendig vedligeholdelse og fremtidige investeringer. Vi har erfaring med bygningssyn og tilstandsvurdering af større (>100.000 m²) private og offentlige ejendomsporteføljer, skoler, forsvaret, Bygningsstyrelsen med flere.

Vi kan hjælpe med at:

Vælge FM-system (for eksempel Butler, Dalux, DBD, MdocFM, Mainmanager, Caretaker)

Opstille succeskriterier og udpege fokusområder samt give anbefalinger til implementering

Gennemføre bygningsregistrering (klimaskærm, teknik og terræn)

Projektstyre og registrere store porteføljer og håndtere fremtidige usikkerheder/risici

Skabe overblik over registreringen og anbefalinger til fremtidige investeringer og vedligeholdelse

Implementere digital aflevering fra anlægsfasen af ombygninger/udbygninger/nybygninger og til overgangen til driftsorganisationen

Rådgive i forbindelse med oprettelse af helpdesk-funktion og fejlindberetninger

Inddatere registreringer fra bygningssynet i det valgte FM-system

Bygningssyn

Udvalgte projekter

Rigshospitalet, Nordfløjen København
Nordfløjen facade
Ny Nørreport København
Nørreport Station med trafik
Axel Tower København
Axel Tower under opførelse

Bygningssagkyndige 

Vores bygningssagkyndige udfører købersyn, sælgersyn samt Teknisk Due Diligence (TDD). Her afdækkes risikoområder og bygningsskader.

Energimærkning, energioptimering og DGNB-certificering

Vores 10 energikonsulenter er certificerede til at udføre energimærkning i overensstemmelse med Energimærkningsordningen (EMO) med det formål at synliggøre rentable energioptimerings-muligheder. Det er lovpligtigt for både boliger, kontorejendomme, administrationsejendomme og institutioner.

Energioptimering mindsker både miljøpåvirkningen og forbedrer økonomien og forsyningssikkerheden. I Sweco hjælper vi med at finde den rigtige og mest effektive optimeringsløsning ved at registrere det månedlige energiforbrug og identificere energibesparelser.

Vi udfører grønne screeninger, DGNB-certificering samt yderligere bæredygtighedsanbefalinger for eksisterende og nybyggede bygninger.

Eric Brown Frandsen

Erik Brown Frandsen

Teamleder / Byggeri / Energi / Bæredygtighed

Vil du vide mere om vores ydelser inden for bygningssyn og energi-mærkninger?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Copy link
Powered by Social Snap