0 af 0 for ""

Ho Chi Minh City kraner

Internationale ydelser

Som rådgivere leverer vi løsninger til vækstmarkeder inden for vandforsyning, spildevand og sanitet, bæredygtighed, klima, miljø, energi og vejinfrastruktur over hele verden.

Vores geografiske erfaring dækker Afrika, Asien, Østeuropa og Caribien.

Vi samarbejder med og arbejder for internationale finansieringsinstitutioner, multilaterale organer, private instanser og lokale myndigheder. Vores kundeportefølje omfatter blandt andet EU, Verdensbanken, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Den Europæiske Investeringsbank (EIB), Danida, Danmarks Eksportkreditfond (EKF) og Den Asiatiske Udviklingsbank (ADB).

Vi gennemfører cirka 50 projekter årligt, som alle bidrager til FN’s Verdensmål.

Klimatilpasning i Erdenet Mongoliet
Mongolsk by på slette
Forbedring af vandforsyning i Yangon Myanmar
Myanmar projekt overview 2
Klimatilpasset planlægning af vejnet Laos
Laos flod

Tværdisciplinær tilgang

Som kunde hos os drager du nytte af de fordele, som vores tværdisciplinære teams tilfører hvert enkelt projekt. Teamene består af internationale, regionale og lokale eksperter samt tekniske eksperter og rådgivere inden for de blødere kompetencer. Dette giver os mulighed for at forene en bred viden og erfaring, der kan sikre velfunderede og sunde projekter.

Internationale standarder

Grundet vores kernekompetencer inden for projektledelse tilbyder vi projekter af høj kvalitet. Vores forretningsrutiner er veldefinerede og effektive, og vores projektledelsessystemer er fuldt certificeret i overensstemmelse med internationale ISO 9001-standarder. Derfor er du garanteret, at vi arbejder i overensstemmelse med internationalt accepterede krav til projektstyring og projektledelse.

Som led i vores bestræbelser på at skabe værdi og vækst for vores kunder – og for samfundet generelt – er vores systemer til miljøforvaltning og til forvaltning af sundhed og sikkerhed blevet certificeret i overensstemmelse med de internationalt anerkendte standarder ISO 14001 og OHSAS 18001. I praksis betyder det, at dine projekter altid vil blive vurderet på grundlag af de relevante forhold vedrørende miljø, klimaændringer og sundhed og sikkerhed.

International rådgivning

Vi tilbyder alt fra tekniske ydelser til blødere rådgivning i alle faser af projektforløbet. Vores internationale tjenester omfatter, men er ikke begrænset til:

– Forundersøgelser bestående af tekniske design, miljømæssige og sociale vurderinger og institutionelle analyser
– Design og tilsyn af vand-, spildevands- og vejinfrastrukturer i land- og byområder
– Tekniske, miljømæssige og sociale due diligence-undersøgelser af infrastrukturprojekter og -investeringer
– Miljømæssige og sociale ydelser, herunder risikovurderinger, konsekvensanalyser, projektvurderinger, genhusningsplaner, ligestillingsvurderinger, ledelsesplaner, interessentanalyser, baseline-målinger og rådgivning om miljømæssige og sociale standarder
– Teknisk assistance til projekter og programmer vedrørende infrastruktur, klima og miljø
– Kapacitetsopbygning og -uddannelse for lokale ministerier, internationale kunder og repræsentanter for interessenter
– Bæredygtighedsvurderinger

Thomas Fleurine Sørensen

Thomas Fleurine Sørensen

Afdelingschef / International