Vand

Rent vand og spildevandsanlæg er afgørende for, at byer og samfund fortsat kan vokse i fremtiden. Swecos eksperter sikrer, at vandbehandlings- og spildevandsanlæg leverer rent vand, og de håndterer det spildevand, som tusindvis af mennesker udleder hver dag. Sweco har altid en integreret tilgang til projekter, hvor der både tages højde for økonomi, miljø og mennesker.

Services

 • Grundvand, kortlægning og planlægning
 • Klimatilpasning og stormflodssikring
 • Spildevandshåndtering
 • Søer og vandløb
 • Vand- og energiforsyning

Vand- og energiforsyning

I et moderne og bæredygtigt samfund er der brug for effektiv forsyning af drikkevand, fjernvarme, gas, regnvand og spildevand. Der er ofte tale om komplekse projekter, der omfatter flere forskellige tekniske områder og involverer mange parter.

Ledninger i jord

Sweco varetager ledningskoordineringen for alle forsyningsarter fx i forbindelse med byudvikling og større infrastrukturprojekter, hvor der skal lægges nye ledninger i jord og eksisterende ledninger skal omlægges. Vi dimensionerer og designer omkostningseffektive og bæredygtige løsninger i tæt samarbejde med et projektets interessenter – såvel kunden som borgerne. Vores projekter omfatter ofte mange forskellige typer ledninger i jord såsom omlægning eller udbygning af fjernvarmerør eller omlægning af eksisterende og projektering af nye drikkevandsledninger.

Lokal afledning af regnvand (LAR)

Vi arbejder ligeledes med risikovurderinger og klimatilpasning med henblik på at mindske belastningen af recipienter (herunder vandløb) og regn- og spildevandssystemet. Vi har stor erfaring med lokal afledning af regnvand, hvor regnvandet forsinkes i overfladeløsninger og udnyttes som en ressource til at forbedre byrummet.

Klimatilpasning kræver ikke kun viden om regn- og spildevandssystemerne og vandløbenes historiske udvikling, det fordrer også stor indsigt i den nyeste teknologi, klimaforandringer, og hvordan man med grønne løsninger kan skabe et nyt rum, der passer ind i enten naturen eller bybilledet.

Vores eksperter er altid med hele vejen i processen – lige fra de indledende forundersøgelser og planlægning til projektering, byggeledelse og projektledelse. Vores brede og tværfaglige kompetencer indenfor såvel forsyningsledninger i jord som integrerede, grønne løsninger i terræn sikrer, at vores kunder får den optimale løsning.

Sweco kan hjælpe med:

 • Ledningskoordinering for alle typer af forsyningsledninger i jord
 • Udformning af omkostningseffektive og bæredygtige løsninger i tæt samarbejde med kunden
 • Udbygning og omlægning af fjernvarmerør, vandrør, gasrør samt regnvands- og spildevandsledninger
 • Projektledelse, planlægning, projektering, byggeledelse og tilsynsførelse i forbindelse med nyanlæg af forsyningsledninger
 • Lokal afledning af regnvand i forbindelse med klimatilpasning
 • Varetagelse af borgerinddragelse i forbindelse med planlægning og etablering af eksempelvis LAR løsninger
 • Rådgivning i alle projektets faser

 

 • Klaus
  Rosendal
  Afdelingschef, Water & Energy East
  +45 4348 6645
  Fraq r-znvy
 • Per
  Ørskov
  Afdelingschef, Water & Energy Nord
  +45 8210 5138
  Fraq r-znvy
 • Ask Tonsgaard
  Brüel
  Afdelingsleder
  +45 4348 6449
  Fraq r-znvy

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for vand.

Kontaktpersoner for vand

 • Ole
  Røsdahl
  Afdelingsdirektør, Vand, Energi & Miljø
  +45 4348 4690
  Fraq r-znvy
 • Per
  Ørskov
  Afdelingschef, Water & Energy Nord
  +45 8210 5138
  Fraq r-znvy
 • Klaus
  Rosendal
  Afdelingschef, Water & Energy East
  +45 4348 6645
  Fraq r-znvy