Vand

Rent vand og spildevandsanlæg er afgørende for, at byer og samfund fortsat kan vokse i fremtiden. Swecos eksperter sikrer, at vandbehandlings- og spildevandsanlæg leverer rent vand, og de håndterer det spildevand, som tusindvis af mennesker udleder hver dag. Sweco har altid en integreret tilgang til projekter, hvor der både tages højde for økonomi, miljø og mennesker.

Services

 • Grundvand, kortlægning og planlægning
 • Klimatilpasning og stormflodssikring
 • Spildevandshåndtering
 • Søer og vandløb
 • Vand- og energiforsyning

Spildevandshåndtering

Velfungerende spildevandshåndtering er fundamentet for et rigt og bæredygtigt samfund. Swecos eksperter udvikler miljøvenlige og effektive løsninger inden for transport, behandling og rensning af spildevand samt håndtering af slam og organisk affald.

Avancerede spildevandsløsninger

Sweco kan levere uvildig bygherrerådgivning i forbindelse med projekter, der omhandler håndteringen af spildevand samt projektledelse og tilsyn med fokus på optimering af områder som energi, proces og økonomi.

Swecos ekspertise omfatter alle områder inden for spildevandsteknik, inklusive langsigtede løsninger for modtagelse, behandling og bortskaffelse af slam, og vi kan tilbyde markedets mest avancerede løsninger indenfor håndtering af spildevand. Vores erfarne bygherrerådgivere vil derfor sikre, at bygherre får den rette spildevandsløsning – uanset om det drejer sig om behandling eller transport af spildevand. Dette understøttes yderligere af, at vores bygherrerådgivere kan trække på alle Swecos fagspecialister, der arbejder med spildevand, men også specialister fra andre fagområder, der kan bidrage til projektets løsning.

Ekspertise til ethvert spildevandsprojekt

Sweco har ydet bygherrerådgivning i forbindelse med private og offentlige spildevandsprojekter, og vi har blandt andet stor erfaring med rensning af spildevand fra kommunale afløbssystemer og industrier i Danmark og udlandet, herunder rensning af industrispildevand med svært nedbrydelige forbindelser og miljøfarlige stoffer. Sweco er desuden en international virksomhed, og derfor har vi mulighed for at inddrage erfaringer og ekspertise fra andre lande samt trække på kompetencer fra vores udenlandske kollegaer.

Sweco kan hjælpe med:

 • At rådgive om at håndtere slam, organisk affald og spildevand effektivt og miljøvenligt, herunder spildevandsrensning og behandling
 • At yde bygherrerådgivning i forbindelse med spildevandsprojekter
 • At rådgive i løsninger for transport af spildevand
 • At optimere energi, proces og økonomi
 • At tilføre projektet erfaring og ekspertise inden for alle områder af spildevandsteknik
 • At forbedre drift eller nytænke rensningsanlæg

 

 • Klaus
  Rosendal
  Afdelingschef, Water & Energy East
  +45 4348 6645
  Fraq r-znvy
 • Per
  Ørskov
  Afdelingschef, Water & Energy Nord
  +45 8210 5138
  Fraq r-znvy

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for vand.

Kontaktpersoner for vand

 • Ole
  Røsdahl
  Afdelingsdirektør, Vand, Energi & Miljø
  +45 4348 4690
  Fraq r-znvy
 • Per
  Ørskov
  Afdelingschef, Water & Energy Nord
  +45 8210 5138
  Fraq r-znvy
 • Klaus
  Rosendal
  Afdelingschef, Water & Energy East
  +45 4348 6645
  Fraq r-znvy