Vand

Rent vand og spildevandsanlæg er afgørende for, at byer og samfund fortsat kan vokse i fremtiden. Swecos eksperter sikrer, at vandbehandlings- og spildevandsanlæg leverer rent vand, og de håndterer det spildevand, som tusindvis af mennesker udleder hver dag. Sweco har altid en integreret tilgang til projekter, hvor der både tages højde for økonomi, miljø og mennesker.

Services

 • Grundvand, kortlægning og planlægning
 • Klimatilpasning og stormflodssikring
 • Spildevandshåndtering
 • Søer og vandløb
 • Vand- og energiforsyning

Grundvand, kortlægning og planlægning

Vand er en af klodens væsentligste naturressourcer, og vi er dybt afhængige af dets kvalitet. I et bæredygtigt samfund må vi være påpasselige med vandressourcerne. Sweco er med til at fremtidssikre drikkevand gennem planlægning af beskyttelse og bæredygtig indvinding af grundvandet.

Indvinding til glæde for alle

Indvinding af grundvand er en forudsætning for, at der kommer vand ud af hanen i de danske hjem. Det er dog vigtigt, at indvindingen af grundvandet sker på en bæredygtig vis, da for meget indvinding risikerer at gå ud over naturen og mindske kvaliteten af grundvandet og derved kvaliteten af drikkevandet.

Sweco hjælper vandforsyninger og kommuner med at planlægge indvindingen, udnyttelsen og beskyttelsen af grundvandet, så vi også i fremtiden har rent drikkevand samtidigt med, at naturen bevares.

Sweco foretager undersøgelser for at beskytte vores overflade- og grundvand. Vi undersøger, hvilken påvirkning arealanvendelse og bygge- og infrastrukturprojekter har på grundvandet, og vi kan ud fra dette hjælpe med at finde løsninger, der minimerer påvirkningen og beskytter grundvandet.

Få et sikkert beslutningsgrundlag

Sweco bruger geologiske og hydrauliske modeller og geografiske informationssystemer (GIS) til at visualisere vandets strømning under forskellige omstændigheder. Derudover kortlægger vi jordlagenes opbygning, vandets kemiske forhold og den aktuelle arealanvendelse og sammenholder dette med oplysninger fra andre kortlægninger. Det giver overblik over truslerne og udgør et sikkert beslutningsgrundlag for at prioritere forskellige tiltag til beskyttelse af grundvandet.

Sweco kan hjælpe med:

 • Bæredygtig indvinding af grundvand
 • Modellering af overflade- og grundvand
 • At perspektivere klimatilpasning ift. ønsker om fremtidig arealanvendelse og grundvandskvalitet
 • Planlægning af udnyttelse af grundvandIndsatsplaner til grundvandsbeskyttelse
 • Monitering og overvågning af grundvandsressourcen
 • Etablering af nye boringer og kildepladser
 • At foretage VVM-redegørelser for at undersøge påvirkningen af bygge- og infrastrukturprojekter og udvikle vandforsyningsplaner
 • At give et sikkert beslutningsgrundlag for en langsigtet og effektiv beskyttelse af grundvandet
 • Asset management for forsyninger samt virksomheder med egen vandforsyning

 

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for vand.

Kontaktpersoner for vand

 • Ole
  Røsdahl
  Afdelingsdirektør, Vand, Energi & Miljø
  +45 4348 4690
  Fraq r-znvy
 • Per
  Ørskov
  Afdelingschef, Water & Energy Nord
  +45 8210 5138
  Fraq r-znvy
 • Klaus
  Rosendal
  Afdelingschef, Water & Energy East
  +45 4348 6645
  Fraq r-znvy