Projekt- og byggeledelse

Større udviklingsprojekter er dyre, og det er afgørende, at kundens vision afspejles fuldt ud i resultatet. Swecos projektledere spiller en vigtig rolle som forbindelsesled mellem kundens vision og selve implementeringen. Vi er med i alle faser af projektet, og med vores strukturerede arbejdsmetoder styrer vi komplekse projekter i den rigtige retning – uanset om det handler om totalrådgivning eller rådgivning som en del af et projekt.

Services

 • Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen
 • Arbejdsmiljø
 • Bygherrerådgivning
 • Bæredygtighed i byggeriet
 • Commissioning
 • Due diligence af bygninger og installationer
 • Due diligence af energianlæg
 • Facilities Management og driftsrådgivning
 • Projektledelse

Due diligence af bygninger og installationer

Due diligence handler om at minimere risici og identificere forbedringspotentialet, når man overvejer at investere i eller afvikle et aktiv. Sweco hjælper med at gennemføre omfattende undersøgelser og risikovurderinger, så man som køber eller sælger får et estimat af den tekniske ejendomsværdi i forhold til aktivets juridiske og økonomiske værdi.

Den altoverskyggende fordel ved en teknisk due diligence er, at man bliver klar til at træffe en kvalificeret beslutning om, hvorvidt man bør investere eller afhænde aktivet. For sælger kan det eksempelvis være af stor betydning, at køber foretager en grundig due diligence for at begrænse omfanget af de garantier og andre indeståender, som sælger typisk skal afgive som led i overdragelsen.

En teknisk due diligence giver ro i maven og er i øvrigt også et godt udgangspunkt for en prisforhandling.

Teknisk due diligence med Sweco

Ved større ejendomshandler kan Sweco udføre teknisk due diligence for både køber og sælger. Vi besigtiger ejendommen med en visuel gennemgang, tegningsmateriale, BBR-skema m.m. Samtidig foretager vi en tilstandsvurdering af de væsentligste bygningsdele og de nødvendige reparationer herunder prissætning af udgifterne. Besigtigelsen kan derefter suppleres med en overordnet vurdering af ejendommens driftsudgifter og rest levetid baseret på informationer fra driftsregnskabet.

Brug for supplerende undersøgelser?

Sweco tilbyder også et udvidet bygningssyn i forbindelse med teknisk due diligence, og det omfatter en række supplerende undersøgelser af ejendommen, som kan have betydning for ejendomsværdien. Det kan fx være ophugning af tærede stålprofiler, kontrol af armeringsjern i beton samt undersøgelse af svampe- og fugtangreb. Bygningssynet er et godt udgangspunkt for at drive ejendommen videre efter et køb og giver samtidig muligheden for at planlægge den fremtidige drift og økonomi.

Sweco kan hjælpe med:

 • Teknisk due diligence på større bygninger og industri
 • Teknisk due diligence på projektniveau, ved aflevering og af eksisterende bygninger
 • Alle former for besigtigelse af ejendomme: Risikovurdering, huseftersynsordning, foreløbigt bygningssyn, udvidet bygningssyn, vedligeholdseftersyn, garantieftersyn, 1 og 5-års eftersyn, driftstilsyn samt 10-årige drift- og vedligeholdelsesplaner
 • Energimærkning og energiplan
 • Betonundersøgelser
 • Indeklimaundersøgelser
 • Mikrobiologiske undersøgelser, herunder miljø due diligence og kemi due diligence
 • Space Plan Due Diligence

 • Daniel
  Gullberg
  Projektleder, Facilities Management
  +45 4348 6581
  Fraq r-znvy
 • Svend Åge
  Carlsen
  Afdelingschef, Facilities Management
  +45 27236079
  Fraq r-znvy

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for projekt- og byggeledelse.

Kontaktperson for projekt- og byggeledelse