Projekt- og byggeledelse

Større udviklingsprojekter er dyre, og det er afgørende, at kundens vision afspejles fuldt ud i resultatet. Swecos projektledere spiller en vigtig rolle som forbindelsesled mellem kundens vision og selve implementeringen. Vi er med i alle faser af projektet, og med vores strukturerede arbejdsmetoder styrer vi komplekse projekter i den rigtige retning – uanset om det handler om totalrådgivning eller rådgivning som en del af et projekt.

Services

 • Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen
 • Arbejdsmiljø
 • Bygherrerådgivning
 • Bæredygtighed i byggeriet
 • Commissioning
 • Due diligence af bygninger og installationer
 • Due diligence af energianlæg
 • Facilities Management og driftsrådgivning
 • Projektledelse

Commissioning

Commissioning - byg rigtigt første gang

Commissioning er bygherrers forsikring mod unødigt besvær og dyre overraskelser ved ibrugtagning af et nybyggeri, en ombygning eller renovering af eksisterende byggeri. Commissioning giver tryghed og optimerer et byggeris præstationer ift. indeklima, bæredygtighed, energiforbrug, drift og andre forhold, der påvirker byggeriets værdi.

Commissioning er mere end funktionsafprøvning og idriftsættelse; det er en effektiv og veldokumenteret proces til kvalitetsstyring. Fokus er på helhedstænkning i byggeprocessen, bygningens totaløkonomi og løbende optimering.

Et forløb med commissioning skal skaleres, så det passer til projektet. Vi følger bygherrens commissioning-krav og udfører driftsorienteret granskning af projektmateriale op mod disse krav. Når vi har sikret, at de enkelte aktørers forudsætninger for commissioning, indregulering, kvalitetssikring m.m. er afstemt, måler vi på det færdige byggeri efter idriftsætning med performancetest.

Commissioning giver værdi

Commissioning fokuserer på den daglige brug af en bygning, for det er der, det giver værdi. Et forløb med commissioning skal derfor ses som en investering i en velfungerende bygning med et optimalt indeklima, en fornuftig driftsøkonomi og som ikke mindst bliver tilbagebetalt hurtigt.

Commissioning er også en værdiskabende og integreret del af en bæredygtighedscertificering efter DGNB, LEED eller BREEAM. I Sweco har vi erfaring med, hvordan de fælles aktiviteter under bæredygtighedscertificeringen og commissioning kan sammenlægges, således bygherre både sparer penge og får et bedre produkt.

Kom videre med commissioning

Commissioning-processen forudsætter alle parters aktive involvering og bygherrens ejerskab. Det betyder, at commissioning ikke kan forløbe i traditionelle siloer. Såvel driftsorienterede granskninger som tests er tværfaglige for at sikre, at det samlede system af ventilation, køleanlæg, varmeanlæg, automatik og klimaskærm i drift fungerer efter hensigten og med lavt energiforbrug – allerede fra dag et.

Med Sweco som rådgiver tilføres specialiserede driftskompetencer fra mere end 75 medarbejdere, som besidder en unik kombination af ingeniørfaglig viden og teknisk-praktisk erfaring. Flere af vores specialister er også akkrediterede i commissioning fra USA.

Som dansk foregangsvirksomhed for commissioning kan Sweco bidrage med den største viden på området. Vi har bl.a. været pennefører på standarder og vejledninger, herunder Dansk Standard for Commissioning (DS 3090), medforfatter på amerikanske standarder, og vi sidder på ledende poster i REHVAs arbejde med Commissioning.

Sweco kan hjælpe med:

 • Commissioning på nye byggerier og retro-commissioning af eksisterende bygninger
 • Strategisk bistand og undervisning til bygherreorganisationer
 • Byggeledelse af komplekse installationer med fokus på funktionelt stade og ikke kun visuelt stade
 • Bygherretilsyn, som kan indgå direkte i commissioning-processen
 • Kortlægning af problemkomplekser i dysfunktionelle bygninger
 • Optimerede og forudsigelige driftsudgifter fra dag et
 • Effektiv risikominimering - færre fejl, mangler, genopretninger og ombygninger
 • Minimering af energiforbrug
 • Et stærkt udgangspunkt for Asset Management 

Læs mere om Swecos ydelser indenfor commissioning

 • Svend Åge
  Carlsen
  Afdelingschef, Facilities Management
  +45 27236079
  Fraq r-znvy
 • Ole
  Teisen
  Chefrådgiver
  +45 4348 4423
  Fraq r-znvy
 • Tanja Henriques
  Schou
  Teamleder, Commissioning
  +45 27236371
  Fraq r-znvy

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for projekt- og byggeledelse.

Kontaktperson for projekt- og byggeledelse