Projekt- og byggeledelse

Større udviklingsprojekter er dyre, og det er afgørende, at kundens vision afspejles fuldt ud i resultatet. Swecos projektledere spiller en vigtig rolle som forbindelsesled mellem kundens vision og selve implementeringen. Vi er med i alle faser af projektet, og med vores strukturerede arbejdsmetoder styrer vi komplekse projekter i den rigtige retning – uanset om det handler om totalrådgivning eller rådgivning som en del af et projekt.

Services

 • Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen
 • Arbejdsmiljø
 • Bygherrerådgivning
 • Bæredygtighed i byggeriet
 • Commissioning
 • Due diligence af bygninger og installationer
 • Due diligence af energianlæg
 • Facilities Management og driftsrådgivning
 • Projektledelse

Bæredygtighed i byggeriet

I Sweco er vi overbeviste om, at værdien ved at opføre bæredygtigt byggeri af høj kvalitet betaler sig. Vi rådgiver både indenfor bæredygtighedscertificering, bæredygtighedsledelse og i tilfælde, hvor der er behov for blot at inddrage enkelte bæredygtighedselementer i en bygge- eller planlægningsproces.

Om bæredygtighedscertificering

Bæredygtighedscertificering er med til at skabe et fælles sprog, der gør det muligt at tilrettelægge og prioritere indsatsen i en – ofte lang og kompliceret – udviklingsproces på tværs af fagligheder og organisationer. Resultatet bliver således et byggeri, hvor lejer såvel som udlejer har dybdegående viden om bygningens kvaliteter inden for fx indeklima, fleksibilitet, vedligehold, energi og materialer.

Sweco anvender de største og mest anerkendte systemer – både globalt, i Europa og i Danmark – til måling af bæredygtighed. Vi tilbyder bæredygtighedscertificering af alle slags bygninger og hjælper med at vælge det bedste system til opgaven. Vores tilgang til bæredygtighedscertificering er desuden helhedsorienteret, og vi udnytter de synergier, der fx findes mellem bæredygtighedscertificering og commissioning af et byggeri.

Sweco kan hjælpe med at bæredygtighedscertificere nyt og eksisterende byggeri indenfor blandt andet følgende systemer:

 • DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)
 • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
 • BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)
 • Svanemærkning

Vi har naturligvis også uddannede konsulenter og auditors/assessors med stor erfaring inden for netop DGNB, LEED og BREEAM.

Om bæredygtighedsledelse

Bæredygtighedsledelse af en planlægnings- og byggeproces omfatter, at den ansvarlige for bæredygtighed følger hele planlægnings- og byggeprocessen fra start til slut. Blandt andet fastlægges målbare bæredygtighedsmål, som følges i hele processen fra idefase til færdigt byggeri.

Ved udførelse af bæredygtighedsledelse uden bæredygtighedscertificering er det muligt at definere egne bæredygtighedsfokusområder og målsætte disse, uden at det skal passe ind i et overordnet bæredygtighedssystem. Resultatet bliver et bæredygtigt byggeri, hvor de elementer af bæredygtighed, som er vigtige for kunden, følges og integreres i hele byggeriets planlægning og opførelse.

Integration af bæredygtighedselementer

Vi hjælper med integrationen af enkelte bæredygtighedselementer fx i projektering af et nyt byggeri. Det kan være, at livscyklusanalyser er netop dét bæredygtighedselement et byggeri mangler, og så hjælper vi gerne med implementeringen. Det samme gælder for rækken af andre bæredygtighedselementer, hvor vi bistår med kortlægning og udvælgelse af et fokusområde.

Vi står altid klar til en uforpligtende dialog om bæredygtighed eller et passende bæredygtighedsniveau. På baggrund af vores kunders ønsker fastlægger vi den ydelse, der er behov for samt en fornuftig sammensætning af pris.

Sweco kan hjælpe med:

 • Rådgivning og udførelse af bæredygtighedscertificering - blandt andet inden for systemer såsom DGNB, LEED og BREEAM
 • Bæredygtighedsledelse
 • Integration af enkelte bæredygtighedselementer i nyt såvel som eksisterende byggeri

 • Camilla
  Dyring
  Teamleder, Energi og bæredygtighed
  +45 91377039
  Fraq r-znvy

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for projekt- og byggeledelse.

Kontaktperson for projekt- og byggeledelse