Projekt- og byggeledelse

Større udviklingsprojekter er dyre, og det er afgørende, at kundens vision afspejles fuldt ud i resultatet. Swecos projektledere spiller en vigtig rolle som forbindelsesled mellem kundens vision og selve implementeringen. Vi er med i alle faser af projektet, og med vores strukturerede arbejdsmetoder styrer vi komplekse projekter i den rigtige retning – uanset om det handler om totalrådgivning eller rådgivning som en del af et projekt.

Services

 • Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen
 • Arbejdsmiljø
 • Bygherrerådgivning
 • Bæredygtighed i byggeriet
 • Commissioning
 • Due diligence af bygninger og installationer
 • Due diligence af energianlæg
 • Facilities Management og driftsrådgivning
 • Projektledelse

Arbejdsmiljø

Swecos arbejdsmiljøspecialister arbejder systematisk, dokumenteret og kvalificeret med at varetage bygherrens pligter og ansvar jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117. Dette er med til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø på byggepladsen og sker altid i tæt samarbejde og dialog med alle byggeriets aktører, herunder naturligvis også bygherren. Vores værktøjer, viden om love og regler, praktisk erfaring og kompetencer sikrer samtidig, at arbejdsmiljøet bliver tænkt ind i projektet fra start til slut.

Arbejdsmiljøkoordinering under projektering

Under projekteringen arbejder vi som arbejdsmiljøkoordinatorer systematisk med procesplaner og risikovurderinger af de planlagte byggeaktiviteter sammen med de projekterende. Nogle risici håndteres af de projekterende jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 110 om projekterendes pligter. Andre risici medfører behov for tværfaglig koordinering. I begge tilfælde følger vi som arbejdsmiljøkoordinatorer op på, at risikoreducerende tiltag beskrives og indarbejdes i projektmaterialet i 'Plan for sikkerhed og sundhed' eller 'Journal'.

Arbejdsmiljøkoordinering under udførelse

Under udførelsen arbejder vi som arbejdsmiljøkoordinatorer tæt sammen med byggeledelsen, tilsynet, myndighederne og de enkelte entreprenører. En løbende og aktiv dialog hjælper os med at identificere potentielt, farlige situationer og motivere medarbejderne på byggepladsen til at tænke på deres egen og andres sikkerhed.

Den fælleskoordinerende planlægning, vi som arbejdsmiljøkoordinatorer gennemfører, er vigtig for at få skabt en fælles forståelse af, at produktion og maksimal fokus på sikkerhed er to sider af samme sag.

Påbud fra Arbejdstilsynet?

Som autoriserede arbejdsmiljørådgivere har Swecos arbejdsmiljøspecialister stor erfaring i rådgivning i forbindelse med påbud fra Arbejdstilsynet. Derudover har vi stor erfaring med at udarbejde, implementere og auditere arbejdsmiljøledelses-systemer iht. OHSAS18001.
Vores specialistviden og brede arbejdsmiljømæssige kompetencer sikrer, at arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes under hele projektets gennemførelse og den efterfølgende drift.

Sweco kan hjælpe med:

 • At varetage bygherrens pligter
 • At finde løsninger til bedre arbejdsmiljø, der skaber værdi for tid og økonomi
 • At forebygge arbejdsulykker
 • At afhjælpe påbud fra Arbejdstilsynet

 

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for projekt- og byggeledelse.

Kontaktperson for projekt- og byggeledelse