Projekt- og byggeledelse

Større udviklingsprojekter er dyre, og det er afgørende, at kundens vision afspejles fuldt ud i resultatet. Swecos projektledere spiller en vigtig rolle som forbindelsesled mellem kundens vision og selve implementeringen. Vi er med i alle faser af projektet, og med vores strukturerede arbejdsmetoder styrer vi komplekse projekter i den rigtige retning – uanset om det handler om totalrådgivning eller rådgivning som en del af et projekt.

Services

  • Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen
  • Arbejdsmiljø
  • Bygherrerådgivning
  • Bæredygtighed i byggeriet
  • Commissioning
  • Due diligence af bygninger og installationer
  • Due diligence af energianlæg
  • Facilities Management og driftsrådgivning
  • Projektledelse

Uddan dig til arbejdsmiljøkoordinator hos Sweco

Undervisning af branchens førende eksperter, indslag fra dygtige gæsteforelæsere og en praksisnær oplæring til rollen som arbejdsmiljøkoordinator. Det er, hvad der venter dig som kursist på Swecos arbejdsmiljøkoordinator-uddannelse.

Af praktikere – for praktikere

Swecos uddannelse til arbejdsmiljøkoordinator er udviklet af praktikere, som har sin daglige gang på nogle af landets største byggepladser. Den store praktiske viden bringer vi I spil på uddannelsen, hvor du som kursist vil få glæde af erfaringer og indsigter fra nogle af landets største og mest komplekse byggeprojekter.

Du kommer i undervisningen til at arbejde med eksempler fra virkeligheden og praksisnære øvelser, som ruster dig til at varetage koordinatorrollen. Her er fokus på centrale processer i alle projektfaser – fra koordinering i projekteringsfasen til selve udførelsen - fordi den gode planlægning giver et bedre arbejdsmiljø.

Bliv undervist af branchens bedste

På Swecos uddannelse til arbejdsmiljøkoordinator bliver du undervist af Danmarks førende eksperter inden for arbejdsmiljøkoordinering. Vi trækker på kompetencer og viden fra vores 11 mand store in-house afdeling – Danmarks stærkeste team af specialister inden for feltet.

Én fast underviser og relevante gæsteforelæsere

Vi tilbyder vores kursister en fast underviser på hvert kursus, og har to undervisere på i udvalgte moduler, hvor det giver mening. Vi trækker også på vores netværk af relevante gæsteforelæsere fra fx Byggeriets Arbejdsmiljøbus eller Arbejdstilsynet. Det giver både variation i undervisningen og specialiserede indsigter direkte fra landets byggepladser.

Sweco er godkendt som udbyder af den lovpligtige koordinatoruddannelse, som opfylder kravet til dig som arbejdsmiljøkoordinator på store byggepladser. Du kan læse mere om de generelle regler omkring uddannelse til arbejdsmiljøkoordinator her.

Sådan er uddannelsen bygget op

Swecos arbejdsmiljøuddannelse adskiller sig ved at være modulopbygget. Det betyder, at undervisningen kan tilpasses det enkelte hold og kursisternes forudsætninger, udfordringer og erfaringer samtidig med, at vi kommer igennem alle nødvendige emner.

Uddannelsen varer 37 timer, som er fordelt på et 3-dags modul og et 2-dags modul. Imellem de to undervisningsgange skal du løse en opgave, som du kan vælge ud fra, hvilken type virksomhed, du arbejder i.

Du kan se et eksempel på et undervisningsforløb her

Praktisk

OBS! Corona påvirker også koordinatoruddannelsen

Swecos koordinatoruddannelse er naturligvis også påvirket af corona-restriktionerne. Vi tager situationen meget alvorligt, og har derfor valgt at afvikle det kommende hold med opstart d. 8. februar som et online-uddannelsesforløb.

Vi følger desuden løbende retningslinjerne fra regeringen og sundhedsmyndighederne, og vil tilpasse de øvrige planlagte kurser for 2021 til de aktuelt gældende retningslinjer, og orientere herom her på siden samt direkte til tilmeldte kursister.  

Tidspunkt: Undervisningen ligger inden for normal arbejdstid.

Deltagerantal: min. 8 deltagere / max. 18 deltagere.

Pris: 6.750 kr. ekskl. moms.

Hvor: Online-undervisning via Teams. Kursister skal selv have adgang til en computer med Teams installeret. Yderligere praktisk information og digital invitation følger direkte til tilmeldte kursister.

TILMELD DIG NÆSTE KURSUS HERUNDER

Hold 6:
8.- 10. februar + 15.- 16. marts 2021
Klik her for tilmelding til Hold 6

Hold 7:
12.- 14. april + 17.- 18. maj 2021
Klik her for tilmelding til Hold 7

Hold 8:
23.- 25. august + 4.- 5. oktober 2021
Klik her for tilmelding til Hold 8

Hold 9:
1.- 3. november + 13.- 14. december 2021
Klik her for tilmelding til hold 9

Afbudsregler

Ved afmelding eller flytning til andet kursus 2-4 uger før kursusstart opkræves et gebyr på 50 procent af kursusprisen. Ved flytning til andet kursus fra 2 uger før kursusstart til dagen før kursusstart opkræves et gebyr på 75 procent af kursusprisen.

Ved afmelding senere end 2 uger før kursusstart eller ved udeblivelse opkræves fuld pris. Du har dog mulighed for at overdrage kurset til en anden deltager fra din virksomhed, hvis du bliver forhindret, såfremt du orienterer os senest dagen inden kursusstart.

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for projekt- og byggeledelse.

Kontaktperson for projekt- og byggeledelse