Acoustica

Med flere end 30 akustikere, der er geografisk repræsenteret i hele Danmark, dækker Swecos akustikafdeling – Acoustica – de fleste specialer indenfor fagområdet akustik, støj og vibrationer.

Services

  • Akustik
  • Støj fra virksomheder
  • Miljøstøj
  • Støj fra veje, jernbaner og fly
  • Støj fra fritidsaktiviteter
  • Støj fra vindmøller

Støj fra vindmøller

I Sweco arbejder vi med vindmøller i mange sammenhænge og dækker det meste af et vindmølleprojekts aktiviteter – blandt andet projektering, VVM-redegørelser, fundamentsdesign og støj.

Og særligt støj og vibrationer fra vindmøller er et område, som Swecos lydafdeling, Acoustica, har specialiseret sig indenfor og udviklet dedikerede softwareløsninger til. Udover at være akkrediteret hos DANAK er vi medlem af det tyske FGW, hvilket sikrer, at vores rapporterer også er accepteret i Tyskland og resten af verden. Acoustica er også den førende udbyder indenfor støjmålinger i Danmark og er internationalt anerkendt. Vores specialister deltager på højt niveau i international standardisering indenfor måling af støj fra vindmøller.

Dokumentation af støj fra vindmøller og vindmølleparker

Vi udfører akkrediterede lydeffektmålinger efter danske og internationale standarder. Acoustica har udført målinger i ind- og udland i mere end 30 år. For at opnå en stor grad af fleksibilitet, effektivitet og høj kvalitet har vi udviklet et dedikeret målesystem til måling og analyse af vindmøllestøj. Systemet omfatter de mest brugte danske og internationale standarder.

Rådgivning om støj fra vindmøller

Vi gennemfører udredningsopgaver for myndigheder, virksomheder og private indenfor støj, lavfrekvent støj og vibrationer fra vindmøller. Derudover deltager vi gerne med fagligt indspark på borgermøder og lignende, hvor konsekvenserne af støj fra vindmøller diskuteres.

Rådgivning om målesystemer

Med udgangspunkt i vores erfaringer med egenudviklet og andre målesystemer tilbyder vi assistance med design og tilpasning af målesystemer efter behov.

Kursusaktivitet inden for vindmøllestøj

Vi tilbyder små og store kurser om støj fra vindmøller, som er tilpasset vores kunders ønsker, og vi deltager gerne med indlæg på andre kurser.

Måling og rådgivning støj og vibrationer

Acoustica har stor erfaring med at gennemføre måling af støj og vibrationer i forskellige sammenhænge til afklaring af støj og vibrationsproblemer. Det gælder situationer, der kan klares med simple målinger såvel som større målekampagner med mangekanalsmålinger. 

/contentassets/fbc748854d9940868392dc0ca00a6eb7/acoustica_570x380.jpg

Kontaktperson for Acoustica