Acoustica

Med flere end 30 akustikere, der er geografisk repræsenteret i hele Danmark, dækker Swecos akustikafdeling – Acoustica – de fleste specialer indenfor fagområdet akustik, støj og vibrationer.

Services

 • Akustik
 • Støj fra virksomheder
 • Miljøstøj
 • Støj fra veje, jernbaner og fly
 • Støj fra fritidsaktiviteter
 • Støj fra vindmøller

Akustik

Akustikkens opgave er at understøtte bygningens funktion og arkitektur og dermed bidrage til helhedsoplevelsen af bygningen - hvad enten det drejer sig om udbredelse af musik i koncertsale, skabe optimale indlæringsforhold i skoler eller sikre et behageligt kontormiljø. I Swecos akustikafdeling, Acoustica, arbejder vi konsekvent med at integrere akustikken i bygningens arkitektoniske udtryk i samspil med øvrige indeklimafaktorer - lys, luft og temperatur - som et samlet funktionelt og æstetisk udtryk.

God akustik til ethvert projekt

Sweco hjælper vores kunder gennem hele processen med bygnings- og rumakustik fra de indledende lydmålinger til løsningsforslag, der kan forbedre akustikken. Sweco kan rådgive uanset, om det drejer sig om forbedring af akustikken i en eksisterende bygning eller i forbindelse med opførelsen af en ny bygning. Sweco kan også stå for efterfølgende kontrol- og målinger af støj og vibrationer, ligesom vi kan udføre materialemålinger i lydlaboratorie.

Særligt tilpasset akustik

Der er nogle bygninger, hvor akustikken betyder mere end i andre, eksempelvis i biografer samt i undervisnings- og læringsmiljøer, hvor indlæringsevnen hænger sammen med akustikkens kvalitet. I sundhedsbygninger og hospitaler er der desuden evidens for, at et behageligt akustisk miljø fremmer helbredelsesprocessen.

Læs mere om vores ydelser indenfor:

 • Boliger
 • Undervisningsbyggeri
 • Kontorbyggeri
 • Hospitaler
 • Kulturbyggeri
 • Kirker, moskeer o.l.
 • Støj- og vibrationsovervågning ved anlægsarbejde
 • Bygningssvingninger

Sweco kan hjælpe med:

 • Planlægning og udarbejdelse af lydtekniske funktionskrav, byggeprogrammer og projektforslag
 • Projektering - lydteknisk dimensionering af konstruktioner, beregning af efterklangstid og andre akustiske parametre
 • Rådgivning indenfor lydisolering
 • Tilsyn med byggeprocessen i særligt kritiske faser samt eventuel instruktion af håndværkere på byggepladsen, herunder håndtering af støj i byggeri
 • Målinger – vi er akkrediteret af DANAK til at udføre alle former for kontrol-, dokumentations- og lydmålinger inden for bygnings- og rumakustik, samt støj og vibrationer
 • Troubleshooting - er de lydmæssige forhold ikke, som de burde være, eller er der klager?
/contentassets/fbc748854d9940868392dc0ca00a6eb7/acoustica_570x380.jpg

Kontaktperson for Acoustica