Miljø

Den moderne by påvirker uundgåeligt miljøet, men de skadelige virkninger kan minimeres. Swecos miljøeksperter hjælper med at forme fremtiden for bæredygtige samfund. Vi dækker alle aspekter af det naturlige miljø – fra tilsyn, miljøvurderinger og affaldshåndtering til forurenende områder. Vi tager ligeledes hensyn til såvel mennesker som natur og tilpasser vores løsninger til klimaforandringer.

Services

 • Affaldshåndtering
 • Bygningsforurening og nedrivning
 • Forurenede områder
 • Miljøstøj
 • VVM og miljøkonsekvensvurderinger
 • Natur og Natura 2000
 • Søer og vandløb

VVM og miljøkonsekvensvurderinger

By- og samfundsudviklingen medfører løbende behov for realisering af nye infrastrukturprojekter, som veje, baner, rense- og ledningsanlæg, kystsikring, etablering eller udvidelser af industrivirksomheder, biogasanlæg, butikscentre, m.m. Dette kræver tilladelser fra myndighederne og i mange tilfælde en undersøgelse af, hvordan miljøet bliver påvirket – en såkaldt VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), eller miljøkonsekvensvurdering.

Brug for en VVM redegørelse?

Sweco har i mange år udført VVM-redegørelser med udgangspunkt i Miljøvurderingsloven og VVM-bekendtgørelsen for en række projekttyper. Vi har omfattende ekspertise inden for plan-, natur- og miljøområdet, og vi er godt klædt på til at håndtere de til tider komplekse processer og vurderinger en VVM-redegørelse indebærer. Sweco har eksperter, der dækker alle de miljøområder, som kræves for at kunne gennemføre en VVM. Vi har en helhedstilgang og kan derfor rådgive gennem alle faser af processen for både bygherre og plan- og miljømyndighed – fra anmeldelse af bygherren til den endelige VVM-tilladelse gives til anlægsprojektet.

Sweco er også en erfaren rådgiver indenfor miljøvurdering af planer og programmer (SMV) med udarbejdelse af miljørapporter, indenfor Natura 2000-vurderinger, myndighedsansøgninger, miljø- og naturundersøgelser af fx bilag IV-arter.

Sweco kan hjælpe med:

 • Realisering af VVM-pligtige projekter
 • Alle faser af planprocessen for både bygherre og plan- og miljømyndighed
 • At udarbejde miljøkonsekvensvurderinger og VVM-rapporter af blandt andet industrianlæg, alle typer af infrastrukturanlæg, naturgenopretning, kystsikring, byudviklingsprojekter, energianlæg, skydebaner og motorsportsanlæg samt fritids- og butikscentre
 • Fagekspertise inden for de miljøtemaer, der skal beskrives og vurderes i en VVM-rapport/miljøkonsekvensvurderingsrapport
 • At udarbejde miljørapporter af planer og programmer
 • At udarbejde Natura 2000-væsentligheds- og konsekvensvurderinger
 • At udarbejde myndighedsansøgninger

 

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for miljø.

Kontaktpersoner for miljø

 • Johanne
  Wibroe
  Afdelingschef, Miljø
  +45 91377321
  Fraq r-znvy
 • Ole
  Røsdahl
  Afdelingsdirektør, Vand, Energi & Miljø
  +45 4348 4690
  Fraq r-znvy