Miljø

Den moderne by påvirker uundgåeligt miljøet, men de skadelige virkninger kan minimeres. Swecos miljøeksperter hjælper med at forme fremtiden for bæredygtige samfund. Vi dækker alle aspekter af det naturlige miljø – fra tilsyn, miljøvurderinger og affaldshåndtering til forurenende områder. Vi tager ligeledes hensyn til såvel mennesker som natur og tilpasser vores løsninger til klimaforandringer.

Services

 • Affaldshåndtering
 • Bygningsforurening og nedrivning
 • Forurenede områder
 • Miljøstøj
 • VVM og miljøkonsekvensvurderinger
 • Natur og Natura 2000
 • Søer og vandløb

Miljøstøj

Støj fylder mere og mere i Danmark og danskernes bevidsthed. Vi bygger nye huse, veje og virksomheder i en grad, der gør, at der bliver færre områder i Danmark, hvor man kan opleve stilheden og nyde naturen i rolige omgivelser. Derfor er det vigtigt at have fokus på at håndtere støjen på en hensigtsmæssig måde, så samfundet og virksomheder fortsat kan udvikle sig inden for lovgivningens rammer.

Få en støjvurdering

I forbindelse med nye industri-, bygge- og anlægsprojekter laver Swecos akustikafdeling, Acoustica, støjvurderinger, der beskriver de støjmæssige påvirkninger af det omgivende miljø, så bygherre og den godkendende myndighed får et klart overblik over støjkonsekvenserne og kan udarbejde miljøgodkendelser på et solidt fundament. Ved større anlægsprojekter indgår støjvurderinger ofte i en overordnet VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Sweco bistår en række af landets kommuner med at udarbejde støjhandlingsplaner, så kommunens udviklingsplaner også har fokus på at tilbyde sine borgere stilleområder, støjdæmpede vejstrækninger og støjisolerede boliger.

I Sweco har vi erfaring med de europæiske rammer på støjområdet, og vi kan derfor også hjælpe med EU støjkortlægninger i forbindelse med projekter, der ligger under EU direktivet.

Sweco kan hjælpe med:

 • Støj- og miljøgodkendelser
 • Støjvurderinger til VVM-redegørelser
 • Målinger og beregninger i klagesager
 • Støjstrategier for overholdelse af miljøgodkendelse
 • Beregninger af støj fra skydebaner
 • Støjrådgivning vedrørende motorsportsbaner
 • Støjrådgivning vedrørende forlystelsesparker
 • EU støjkortlægning

 

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for miljø.

Kontaktpersoner for miljø

 • Johanne
  Wibroe
  Afdelingschef, Miljø
  +45 91377321
  Fraq r-znvy
 • Ole
  Røsdahl
  Afdelingsdirektør, Vand, Energi & Miljø
  +45 4348 4690
  Fraq r-znvy