Miljø

Den moderne by påvirker uundgåeligt miljøet, men de skadelige virkninger kan minimeres. Swecos miljøeksperter hjælper med at forme fremtiden for bæredygtige samfund. Vi dækker alle aspekter af det naturlige miljø – fra tilsyn, miljøvurderinger og affaldshåndtering til forurenende områder. Vi tager ligeledes hensyn til såvel mennesker som natur og tilpasser vores løsninger til klimaforandringer.

Services

 • Affaldshåndtering
 • Bygningsforurening og nedrivning
 • Forurenede områder
 • Miljøstøj
 • VVM og miljøkonsekvensvurderinger
 • Natur og Natura 2000
 • Søer og vandløb

Forurenede områder

Den massive tilflytning til byerne medfører et stigende behov for boliger og arbejdspladser. Det betyder, at tidligere industriområder ofte må vige pladsen for nye, attraktive offentlige rum. Før områderne kan bruges til beboelse, og for at sikre et sundt miljø, skal jord, grundvand og bygninger undersøges, og eventuelle forureningsproblemer afhjælpes.

Ofte omfatter Swecos projekter både større og mindre miljøundersøgelser og efterfølgende vurderinger af risikoen for menneskers sundhed og det omkringliggende miljø. Vi udfører også undersøgelser og risikovurderinger forud for iværksættelse af eventuelle afværgeforanstaltninger. Projekter, der involverer forurenede områder, er ofte komplekse og spænder over flere kompetenceområder. Vi planlægger og udfører miljøundersøgelser og afværgeforanstaltninger og står for kontakten med de relevante miljømyndigheder for at sikre vores kunder de mest omkostningseffektive miljøløsninger.

Sweco kan hjælpe med:

 • Analyse af jord og grundvandsprøver i forbindelse med for-klassificering af byggegrund, infrastrukturprojekter og andre projekter, der kræver jordarbejde
 • Kortlægningsundersøgelser af ejendomme efter jordforureningsloven både for regionerne og for private virksomheder, der fx ønsker at komme ud af deres forureningskortlægning
 • Forureningsundersøgelser og risikovurdering af jord og grundvand
 • En bred palette af andre løsninger inden for jord- og grundvandsområdet

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for miljø.

Kontaktpersoner for miljø

 • Johanne
  Wibroe
  Afdelingschef, Miljø
  +45 91377321
  Fraq r-znvy
 • Ole
  Røsdahl
  Afdelingsdirektør, Vand, Energi & Miljø
  +45 4348 4690
  Fraq r-znvy