Miljø

Den moderne by påvirker uundgåeligt miljøet, men de skadelige virkninger kan minimeres. Swecos miljøeksperter hjælper med at forme fremtiden for bæredygtige samfund. Vi dækker alle aspekter af det naturlige miljø – fra tilsyn, miljøvurderinger og affaldshåndtering til forurenende områder. Vi tager ligeledes hensyn til såvel mennesker som natur og tilpasser vores løsninger til klimaforandringer.

Services

 • Affaldshåndtering
 • Bygningsforurening og nedrivning
 • Forurenede områder
 • Miljøstøj
 • VVM og miljøkonsekvensvurderinger
 • Natur og Natura 2000
 • Søer og vandløb

Bygningsforurening og nedrivning

Sweco kan hjælpe med at sikre indeklima og sundhed ved at udføre miljø-screeninger, indeklimaundersøgelser, håndtere bygningsforurening og håndtere nedrivning på en miljømæssig og økonomisk, forsvarlig måde. Vi har stor erfaring med den proces, der er forbundet med bygningsforurening, de relevante værktøjer og metoder og den tilhørende lovgivning.

Udsortering af farlige stoffer i bygninger

Farlige stoffer som asbest, tungmetaller, PAH og PCB er anvendt i mange af fortidens foretrukne byggematerialer, og stofferne findes derfor i mange ældre bygninger. I dag er det dog et lovkrav, at stofferne udsorteres i forbindelse med renovering og nedrivning. Derfor tilbyder Sweco rådgivning i hele processen - lige fra indledende miljø-screeninger til håndtering af bygningsforureningen, hvis der er behov for renovering eller nedrivning af bygningen.

Et sundt PCB- og radonfrit indeklima

Sweco har opbygget stor erfaring med undersøgelse og miljø-screening i forbindelse med bygningsforureninger, hvor vi blandt andet udfører PCB-screeninger af indeklima og materialer, asbest-screeninger, tungmetaller, formaldehyd, skimmel, fugt og radon. Hvis eksempelvis en PCB-screening eller radonmåling viser forhøjede niveauer, kan vi efterfølgende hjælpe med tætning, fugtkontrol eller sanering af bygningerne.

Det er ligeledes muligt, at Sweco varetager saneringen af eksempelvis asbest eller PCB og udsortering af miljøskadelige stoffer i forbindelse med nedrivning eller renovering samt efterfølgende kontrol.

Sweco kan hjælpe med:

 • Indledende undersøgelser og miljø-screeninger (PCB, asbest, tungmetaller, PAH, radon, skimmel, formaldehyd og lignende)
 • Detaljeret miljø-screening og mængdeopgørelser
 • Arbejdsbeskrivelser for håndtering og bortskaffelse
 • Arbejdsmiljøkoordinering
 • Opfyldelse af arbejdsmiljølovgivningskrav
 • Projektering og udbud af radonsikring, skimmelsanering, miljøsanering (for asbest, PCB og sanering af andre miljøskadelige stoffer)
 • Nedrivning af bygninger med bygningsforurening såsom PCB, tungmetaller, asbest, skimmel og tjærestoffer

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for miljø.

Kontaktpersoner for miljø

 • Johanne
  Wibroe
  Afdelingschef, Miljø
  +45 91377321
  Fraq r-znvy
 • Ole
  Røsdahl
  Afdelingsdirektør, Vand, Energi & Miljø
  +45 4348 4690
  Fraq r-znvy