Miljø

Den moderne by påvirker uundgåeligt miljøet, men de skadelige virkninger kan minimeres. Swecos miljøeksperter hjælper med at forme fremtiden for bæredygtige samfund. Vi dækker alle aspekter af det naturlige miljø – fra tilsyn, miljøvurderinger og affaldshåndtering til forurenende områder. Vi tager ligeledes hensyn til såvel mennesker som natur og tilpasser vores løsninger til klimaforandringer.

Services

  • Affaldshåndtering
  • Bygningsforurening og nedrivning
  • Forurenede områder
  • Miljøstøj
  • VVM og miljøkonsekvensvurderinger
  • Natur og Natura 2000
  • Søer og vandløb

Affaldshåndtering

Sweco arbejder for at skabe et bæredygtigt samfund med mindst mulig påvirkning af miljøet. Et vigtigt element i dette arbejde er at minimere eller genanvende affald gennem smart og effektiv affaldshåndtering. Sweco har udviklet affaldssystemet, RenoWeb, der sikrer netop dette. RenoWeb kan varetage hele processen fra indsamling af affald og løbende borgerhenvendelser til opkrævning af gebyrer. Sweco arbejder målrettet med implementering af Internet of Things (IoT) i driften af fremtidens byer, hvor det med IoT vil blive rentabelt at udstyre affaldscontainere med sensorer, så affaldsindsamlingen kan effektiviseres.

Effektive systemer til daglig affaldshåndtering

RenoWeb er et komplet affaldssystem til planlægning, opkrævning og daglig drift af affaldsordninger. RenoWeb er derfor et værktøj, der understøtter arbejdsgange omkring affaldshåndtering for kommuner, forsyninger, affaldsselskaber, renovatører, borgere og virksomheder.

Med logistikmodulet, RenoTrack, tilbydes online ruteplanlægning og online tømmeregistrering, hvor data rapporteres direkte ind i RenoWeb. RenoTrack benytter omvendt data fra RenoWeb til at oprette kørelister, og registrering af tømning kan ske enten via GPS-baseret tømningsregistrering eller RFID-baseret tømningsregistrering.

Vi kommer hele vejen rundt i et affaldsprojekt

Sweco tilbyder rådgivning inden for alle typer af affaldsprojekter, både store og små og med udgangspunkt i Swecos nationale såvel som internationale erfaring. Vi står til rådighed under hele processen – lige fra forundersøgelser, udredninger og strategisk planlægning til design, projektering og projektledelse. Vi hjælper med ansøgning om tilladelser og VVM-redegørelser (Vurdering af Virkningen på Miljøet) for forskellige typer driftsaktiviteter inden for affaldssektoren.

Sweco kan hjælpe med:

  • Optimering af driftsaktiviteter, serviceydelser og økonomi inden for alle områder af affaldssektoren baseret på tekniske, økonomiske og miljømæssige analyser
  • Rådgivning indenfor affaldshåndtering, herunder etablering af affaldsaftaler vedrørende blandt andet genanvendelse, bortskaffelse af affald, indsamling af husholdningsaffald i form af glas, plast og metal samt haveaffald, farligt affald og industriaffald
  • Rådgivning i forbindelse med installation af Swecos digitale affaldssystemer – RenoWeb og RenoTrack, herunder samtænkning med IoT-løsninger

  • Anders Krøjmand
    Humle
    Produktchef, waste and soil management
    +45 4348 6994
    Fraq r-znvy
  • Arne Hurup
    Nielsen
    Afdelingschef, Solutions & Systems Integration
    +45 4348 6649
    Fraq r-znvy

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for miljø.

Kontaktpersoner for miljø

  • Johanne
    Wibroe
    Afdelingschef, Miljø
    +45 91377321
    Fraq r-znvy
  • Ole
    Røsdahl
    Afdelingsdirektør, Vand, Energi & Miljø
    +45 4348 4690
    Fraq r-znvy