Spatial Suite

Spatial Suite er Swecos komplette webGIS løsning til internet og intranet. Spatial Suite er førende i Danmark og Sverige og anvendes som platform for en lang række kommuner, forsyningsvirksomheder, styrelser og private virksomheder. Spatial Suite kan anvendes som portal, men er i høj grad designet til integration med andre løsninger. Spatial Suite er produktet, der bringer geografiske data i spil.

Services

  • Spatial Suite Basis og Spatial Suite moduler
  • Spatial Suite demoversion
  • Spatial Suite Brugergruppe
  • Spatial Suite Årsmøde
  • GIS kurser

Spatial Suite Brugergruppe

Spatial Suite Brugergruppe er et forum for alle Spatial Suite-brugere.

Spatial Suite Brugergruppe afholder ca. to møder om året.

Spatial Suite Brugergruppe har følgende hovedformål:

  • Være kontaktorgan og -sted for danske brugere af Spatial Suite
  • Formidle information om Spatial Suite samt være forum for diskussion og erfaringsudveksling om produktets anvendelse
  • At fungere som sparringspartner og kravstiller over for Sweco med henblik på udvikling og vedligeholdelse af Spatial Suite
  • Et vigtigt mål er at sikre, at produktet understøtter de systemer/lever op til de krav, der stilles inden for dansk offentlig digital forvaltning

Formålet med Brugergruppen er at få udviklet et koncept omkring Spatial Suite, så det til alle tider anvender de bedste og mest fleksible teknikker og dermed bliver det bedste produkt på markedet.

/contentassets/9d38fa1ca46246ee9a55691f1bd147a2/_mg_8750_1024px.jpg

Cases

Oplev nogle af vores projekter inden for Spatial Suite.