Spatial Suite

Spatial Suite er Swecos komplette webGIS løsning til internet og intranet. Spatial Suite er førende i Danmark og Sverige og anvendes som platform for en lang række kommuner, forsyningsvirksomheder, styrelser og private virksomheder. Spatial Suite kan anvendes som portal, men er i høj grad designet til integration med andre løsninger. Spatial Suite er produktet, der bringer geografiske data i spil.

Services

  • Spatial Suite Basis og Spatial Suite moduler
  • Spatial Suite demoversion
  • Spatial Suite Brugergruppe
  • Spatial Suite Årsmøde
  • GIS kurser

Spatial Suite Årsmøde

Spatial Suite årsmøde afholdes en gang årligt. Årsmødet for 2019 er afholdt i maj.

Årsmødet er stedet, hvor systemejere og administratorer, brugere, udviklere og konsulenter mødes for at blive endnu bedre til at udnytte potentialet i webGIS løsningen Spatial Suite.

Årsmødet er også stedet, hvor vi i et åbent, konstruktivt og energifyldt miljø deler erfaringer, bliver inspireret og får ny viden, som efterfølgende kan bruges med det samme.

 

/contentassets/9d38fa1ca46246ee9a55691f1bd147a2/_mg_8750_1024px.jpg

Cases

Oplev nogle af vores projekter inden for Spatial Suite.