IT til by og land

Avancerede, digitale løsninger spiller en stadig større rolle i udviklingen af fremtidens byer og samfund. Sweco hjælper sine kunder med at udvikle digitale systemer, så de kan få adgang til information, der kan skabe orden og struktur. Swecos digitale eksperter bruger de data, der genereres i samfundet til at effektivisere planlægning, drift og vedligehold og forvaltning af vores fysiske omgivelser.

Services

 • 3D
 • BIM
 • FME - Feature Manipulation Engine
 • FM-systemer og big data
 • GIS
 • IT-konsulentydelser
 • Systemer til håndtering af laboratoriedata og spildevandsdata
 • Portalløsninger
 • Systemudvikling og systemintegration
 • IT til by og land - Nyhedsbrev

Portalløsninger

Sweco udvikler og markedsfører en række portalløsninger inden for teknik- og miljøområdet. Løsningerne anvendes ofte i samarbejde mellem borgeren, den kommunale administration og en eller flere entreprenører. Swecos løsninger sikrer, at alle parter har de nødvendige oplysninger til rådighed for at løse de aktuelle opgaver. Swecos løsninger anvendes af danske kommuner og dækker fagligt brede områder. Vores største produkter er Spatial Suite, RenoWeb, DriftWeb/Giv et praj, JordWeb, Park og PlanWeb.

 • Spatial Suite - webGIS-platform (Geografiske Informationssystemer)
 • RenoWeb - administration af kommunale affaldsordninger
 • DriftWeb/Giv et praj - håndtering af borgerhenvendelser samt ad hoc-,
  bestiller- og driftsopgaver  
 • RotteWeb - håndtering af rottebekæmpelse
 • JordWeb – sagsgange vedr. flytning af forurenet jord
 • PARK - planlægning, drift og vedligehold af grønne områder
 • MiljøWeb - fokuseret og effektivt miljøtilsyn

Læs mere om Swecos portalløsninger.

Sweco kan hjælpe med:

 • Udvikling af portalløsninger inden for teknik- og miljøområdet, som er tilpasset brugerens behov
 • At sikre alle brugere adgang til nødvendig information
 • At håndtere og kvalitetssikre information og dokumentation til projekter og administration

 • Arne Hurup
  Nielsen
  Afdelingschef, Solutions & Systems Integration
  +45 4348 6649
  Fraq r-znvy

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for it til by og land.

Kontaktpersoner for it til by og land