IT til by og land

Avancerede, digitale løsninger spiller en stadig større rolle i udviklingen af fremtidens byer og samfund. Sweco hjælper sine kunder med at udvikle digitale systemer, så de kan få adgang til information, der kan skabe orden og struktur. Swecos digitale eksperter bruger de data, der genereres i samfundet til at effektivisere planlægning, drift og vedligehold og forvaltning af vores fysiske omgivelser.

Services

 • 3D
 • BIM
 • FME - Feature Manipulation Engine
 • FM-systemer og big data
 • GIS
 • IT-konsulentydelser
 • Systemer til håndtering af laboratoriedata og spildevandsdata
 • Portalløsninger
 • Systemudvikling og systemintegration
 • IT til by og land - Nyhedsbrev

GIS

Geografisk information er information, der kan placeres på et kort. Geografiske Informationssystemer (GIS) bruges til at skaffe, bearbejde, analysere og præsentere geografisk information. GIS er med til at effektivisere arbejdsgange og skabe overblik over ofte store datamængder og anvendes i opgaveløsninger indenfor både planlægning, sagsbehandling, drift og vedligeholdelse og ikke mindst kommunikation i borgerrettede løsninger.

Sweco er markedsledende leverandør af WebGIS med mere end 20 års erfaring. Vi er leverandør af langtidsholdbare totalløsninger og tilbyder også at stå for drift og vedligehold af løsningen.

WebGIS er modulopbygget. I samarbejde med vores kunder udvikler vi løbende nye moduler, der tjener til at optimere arbejdsgange og skabe værdi hos kunden.

Sweco kan hjælpe med:

 • At effektivisere håndteringen af geografisk information
 • At finde nye anvendelsesmuligheder af allerede eksisterende information
 • At levere totalløsninger inden for alle områder samt stå for drift og vedligehold

Læs mere om vores webGIS løsning, Spatial Suite 

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for it til by og land.

Kontaktpersoner for it til by og land