IT til by og land

Avancerede, digitale løsninger spiller en stadig større rolle i udviklingen af fremtidens byer og samfund. Sweco hjælper sine kunder med at udvikle digitale systemer, så de kan få adgang til information, der kan skabe orden og struktur. Swecos digitale eksperter bruger de data, der genereres i samfundet til at effektivisere planlægning, drift og vedligehold og forvaltning af vores fysiske omgivelser.

Services

 • 3D
 • BIM
 • FME - Feature Manipulation Engine
 • FM-systemer og big data
 • GIS
 • IT-konsulentydelser
 • Systemer til håndtering af laboratoriedata og spildevandsdata
 • Portalløsninger
 • Systemudvikling og systemintegration
 • IT til by og land - Nyhedsbrev

FM-systemer og big data

Registrering af bygninger og tekniske anlæg resulterer for større ejendomme og porteføljer i en stor informationsmængde. Tilføjes billeder, tegningsfiler, datablade, økonomi m.m. er en database den eneste løsning til at indeholde alle data og sikre konsistent sammenhæng. Det samme gælder, hvis data skal sorteres, valideres eller præsenteres i et overskueligt resume.

Når vi beskæftiger os med FM-systemer (Facility Management) og big data, arbejder vi med indsamling, strukturering og overskuelig præsentation af store informationsmængder. Det kan give alt fra et unikt overblik over sammenhængen i tekniske anlæg til nøgletalsanalyser for vedligehold vha. eksisterende databaser eller løsninger som skræddersyes til opgaven. Vi benytter standard web komponenter, som kun kræver få timer at sætte op, men i sidste ende giver langt større datakvalitet og stabilitet end noget regneark kan. Efterfølgende kan data udtrækkes og leveres i et ønsket format til videre brug.

FM-systemer og big data er målrettet større ejendomsbesiddere, med mange eller komplekse ejendomme, der ønsker et validt beslutningsgrundlag for fremtidige investeringer og prioriteringer på et oplyst grundlag.

Sweco kan hjælpe med:

 • Indsamling, strukturering og præsentation af data
 • Levering af database og web-interface
 • Håndtering af- og hjælp til opsætning af FM-system
 • Udtræk og præsentation af data
 • FM-system (Butler)
 • Digital aflevering

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for it til by og land.

Kontaktpersoner for it til by og land