Installationer

Et godt indeklima er afgørende for brugeres velbefindende - hvad enten det er i et kontorbyggeri, et hospital, en skole eller noget helt fjerde. Et godt indeklima sikres igennem samspillet mellem en række tekniske installationer. Swecos installationseksperter kan sikre, at bygninger bliver installeret med den rette form for ventilation, temperaturstyring, brandsikring og elinstallation, samt at disse tekniske installationer spiller sammen i overensstemmelse med dansk lovgivning. Derudover er vi specialister i bæredygtighed, og kan sikre bygherres realisering i forhold til optimeret energiforbrug, certificeringer eller andre bæredygtighedsmål. Swecos eksperter er certificerede til at udføre energimærkning, og vi rådgiver om energioptimering, som har til formål at reducere CO2-udslippet.

Services

 • Brandsikring
 • BIM
 • Bygningsautomatik og procesautomatik
 • Bygningsregistrering og -gennemgang
 • Commissioning
 • Elinstallationer
 • Energimærkning og energioptimering
 • Indregulering af varme og køl
 • Lej en maskinmester
 • Teknisk infrastruktur
 • Telesikring og sikkerhedssystemer
 • Kvalificering og validering
 • VVS og ventilation
 • Kurser i serviceaftaler

Indregulering af varme og køl

Indregulering bringer et varme- eller køleanlægs flow i balance ved lavest mulige energiforbrug. Det er samtidig – efter Swecos erfaring – et fundamental indgreb for optimal drift af ethvert vandbåren varme- eller køleanlæg såsom fjernvarmeanlæg, fjernkøleanlæg, varmepumpeanlæg og anlæg med kondenserende kedler. Og så er der tilmed store fordele at hente i form af forbedret komfort i sine lokaler og produktion, lavere energiforbrug og store CO2 besparelser med kort tilbagebetalingstid.

Indregulering kan sænke energiforbruget​

I et ubalanceret HVAC anlæg (heating, ventilation and air conditioning) er symptomerne typisk dårligt indeklima, høje fremløbstemperaturer, cirkulationsstøj i rør og ventiler, og det er en barriere for at realisere de energibesparelser, der ellers ligger i et velfungerende CTS-anlæg. Får man ovenikøbet strafafgift for manglende afkøling af fjernvarme eller opvarmning af fjernkøling bør fokus være på indregulering.

Indregulering har beviseligt stor indflydelse, helt konkret viser vores erfaring, at:

 • En pumpens strømforbrug kan reduceres med op til 40% i et korrekt indreguleret HVAC-anlæg
 • Der kan opnås energibesparelser på op til 35%, når et varme- eller køleanlæg er korrekt indreguleret
 • En lavere returtemperatur til køleenheden kan påvirke COP (Coefficient Of Performance) betydeligt og reducere den med op til 15%
 • En stigning i rumtemperatur på 1°C kan øge det samlede energiforbrug med mellem 6 og 11% årligt i varmeanlæg
 • En reduktion i rumtemperatur på 1°C kan øge det samlede energiforbrug med mellem 12 og 18% årligt i køleanlæg

Lad Sweco gøre indeklimaet bedre

I Swecos driftsafdelingen har vi et teknikerteam med maskinmestre, CTS-teknikere, VVS-teknikere og -ingeniører. De har alle stor, praktisk erfaring med drift af tekniske anlæg og holder sig opdateret om den nyeste teknologi. Vores specialister arbejder både individuelt og som team. Det sikrer detaljen såvel som helheden, når indregulering skal være effektiv og bæredygtig – og naturligvis også leve op til lovgivningen.

Sweco kan hjælpe med:

 • Indregulering af varme- og køl som skaber flow i balance
 • Store CO2 besparelser og det lavest mulige energiforbrug med kort tilbagebetalingstid
 • Omfattende fejlfinding som løser driftsproblemer
 • Indreguleringsdokumentation som skaber overblik over en installation

 

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for installationer.

Kontaktpersoner for installationer

 • Svend Åge
  Carlsen
  Afdelingschef, Facilities Management
  +45 27236079
  Fraq r-znvy
 • Martin
  Schøtt
  Direktør CM, Byggeri
  +45 4348 6772
  Fraq r-znvy