Sweco Pavement Consultants, Sverige

RoSy® konceptet utvecklas av Sweco Pavement Consultants AB, en enhet med specialister på väg och IT inom Sweco. Vi har möjlighet att erbjuda heltäckande kompetens inom kommunalteknisk förvaltning. Vi kan visa Er hur ett effektivt gatuunderhåll kan planeras. Vi kan visa vilka konsekvenser en otillräcklig underhållsbudget har för tillståndet på Ert gatunät. Vi kan visa hur några av Era grannkommuner har lyckats att få fokus på vägunderhållet! Vi är en grupp vägexperter med gedigen erfarenhet inom asfalt, vägbyggnad, IT samt drift och underhåll. Vi erbjuder RoSy® (Road Systems), ett koncept för strategisk underhållsplanering av kommunens gatunät. Vi utför grundinventering, tillståndsbedömning, bärighetsmätningar, radarmätningar, rådgivning, utarbetning och kontroll av funktionskontrakt, objektsplanering, ekonomiska kalkyler och beräkningar av underhållsskuld. Vi vill gärna få möjlighet att hjälpa Er. Vi har erfarenhet från kommuner i Sverige, Norge, Tyskland, Tjeckien och Danmark, som alla med stor framgång använder RoSy®konceptet.

Produkter & Tjänster

  • RoSy® RAMS – Vägförvaltningssystem
  • RoSy DIGWEB - System för grävansökningar och TA-planer
  • Rådgivning - underhåll och beläggningar
  • Fallviktsmätning/bärighetsmätning
  • ROSY® APMS – Förvaltningssystem för flygplatser
  • RoSy support

RoSy Support

Sweco Pavement Consultants support-team är redo att hjälpa dig med support för programvara.

ROSY SUPPORT

För support på RoSy programvarorna ring någon av följande:

  • Marcus Wetter: +46 70 962 78 74
  • Jesper Gustafsson: +46 70 962 78 75
  • Jonas Persson: +46 70 962 78 71

Du är välkommen att kontakta vår hotline, där våra medarbetare finns för att hjälpa dig om du har frågor om programmet eller har några andra problem som du behöver hjälp med.

Om du har problem eller ska utföra något med RoSy som du skulle behöva lite hjälp med, och som vi inte kan lösa över telefon, kan vi upprätta en fjärrlänk till din dator och på så sätt hjälpa till att lösa problemet.

Våra medarbetare hjälper dig hela vägen!

KURSER I ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN

Vi erbjuder kurser i användning av RoSy-programvara (RoSy RAMS, RoSy APMS). Lär dig hur du kan använda programvaran i ditt dagliga arbete, t.ex. för att beräkna optimala lösningar för vägunderhåll, uträkningar och dimensionering.

ANVÄNDARSEMINARIER FÖR ROSY-ANVÄNDARE

Våra användarseminarier ger möjlighet att dela med sig av sina kunskaper med andra användare och lära sig av dem.

/siteassets/pmc_570x380.jpg

Kontakt