Sweco Pavement Consultants, Sverige

RoSy® konceptet utvecklas av Sweco Pavement Consultants AB, en enhet med specialister på väg och IT inom Sweco. Vi har möjlighet att erbjuda heltäckande kompetens inom kommunalteknisk förvaltning. Vi kan visa Er hur ett effektivt gatuunderhåll kan planeras. Vi kan visa vilka konsekvenser en otillräcklig underhållsbudget har för tillståndet på Ert gatunät. Vi kan visa hur några av Era grannkommuner har lyckats att få fokus på vägunderhållet! Vi är en grupp vägexperter med gedigen erfarenhet inom asfalt, vägbyggnad, IT samt drift och underhåll. Vi erbjuder RoSy® (Road Systems), ett koncept för strategisk underhållsplanering av kommunens gatunät. Vi utför grundinventering, tillståndsbedömning, bärighetsmätningar, radarmätningar, rådgivning, utarbetning och kontroll av funktionskontrakt, objektsplanering, ekonomiska kalkyler och beräkningar av underhållsskuld. Vi vill gärna få möjlighet att hjälpa Er. Vi har erfarenhet från kommuner i Sverige, Norge, Tyskland, Tjeckien och Danmark, som alla med stor framgång använder RoSy®konceptet.

Produkter & Tjänster

 • RoSy® RAMS – Vägförvaltningssystem
 • RoSy DIGWEB - System för grävansökningar och TA-planer
 • Rådgivning - underhåll och beläggningar
 • Fallviktsmätning/bärighetsmätning
 • ROSY® APMS – Förvaltningssystem för flygplatser
 • RoSy support

RoSy APMS - förvaltningssystem för flygplatser

RoSy APMS ger full överblick över allt från en enskild flygplatsbeläggningar och element (assets) till flera olika flygplatsers beläggningar och assets.

Optimering och uträkning av underhållsstrategier baserat på olika budgetscenarier ger användaren de fakta som behövs för att kunna utforma en handlingsplan för de nödvändiga åtgärderna på en eller flera flygplatser, ända ner till en enskild sträcka, t.ex. start- och landningsbanor eller uppställningsplatser.

Scenarierna kan beräknas för upp till 10 år.

RoSy APMS uppfyller internationella standarder som ASTM och ICAO. Systemet grundar sig på Swecos stora erfarenhet med systematisk beläggningsunderhåll samt insamling och utvärdering av beläggningsdata baserat på PCI-metoden (Pavement Condition Index), enligt beskrivning i ASTM Standard D53-40, FAA och US Army Corps of Engineers.

Sweco kan hjälpa till med:

 • Insamling av geometriska data och uppgifter om tillstånd
 • RoSy APMS
 • Implementering av APMS och utbildning i användning av systemet
 • Rådgivning
/siteassets/pmc_570x380.jpg

 • Jonas
  Dyrbäck
  Key Account Säljare
  +46 709627877
  Fraq r-znvy
 • Anna
  Stål
  Key Account Manager
  Fraq r-znvy

Kontakt