Sweco Pavement Consultants, Sverige

RoSy® konceptet utvecklas av Sweco Pavement Consultants AB, en enhet med specialister på väg och IT inom Sweco. Vi har möjlighet att erbjuda heltäckande kompetens inom kommunalteknisk förvaltning. Vi kan visa Er hur ett effektivt gatuunderhåll kan planeras. Vi kan visa vilka konsekvenser en otillräcklig underhållsbudget har för tillståndet på Ert gatunät. Vi kan visa hur några av Era grannkommuner har lyckats att få fokus på vägunderhållet! Vi är en grupp vägexperter med gedigen erfarenhet inom asfalt, vägbyggnad, IT samt drift och underhåll. Vi erbjuder RoSy® (Road Systems), ett koncept för strategisk underhållsplanering av kommunens gatunät. Vi utför grundinventering, tillståndsbedömning, bärighetsmätningar, radarmätningar, rådgivning, utarbetning och kontroll av funktionskontrakt, objektsplanering, ekonomiska kalkyler och beräkningar av underhållsskuld. Vi vill gärna få möjlighet att hjälpa Er. Vi har erfarenhet från kommuner i Sverige, Norge, Tyskland, Tjeckien och Danmark, som alla med stor framgång använder RoSy®konceptet.

Produkter & Tjänster

 • RoSy® RAMS – Vägförvaltningssystem
 • RoSy DIGWEB - System för grävansökningar och TA-planer
 • Rådgivning - underhåll och beläggningar
 • Fallviktsmätning/bärighetsmätning
 • ROSY® APMS – Förvaltningssystem för flygplatser
 • RoSy support

Rådgivning - underhåll och beläggningar

Det är viktigt att utföra rätt insats vid rätt tidpunkt för att leva upp till krav på ekonomiska, hållbara och miljövänliga lösningar för underhåll av assets och beläggningar på vägar, flygplatser och i hamnar.

Specialisterna på Sweco Pavement Consultants har stor kunskap om allt kring beläggningar och är alltid redo att ge dig råd.

Vi erbjuder rådgivning under hela projektets gång – från början till slut.

Sweco kan hjälpa till med:

 • Planering
 • Projektering
 • Tillståndsbedömningar
 • Ekonomisk optimering
 • Lösningar för reparationer och underhåll
 • Kontroll
 • Beläggningsdimensionering
 • Lösningar för att välja rätt beläggningsmaterial
/siteassets/pmc_570x380.jpg

 • Jonas
  Dyrbäck
  Key Account Säljare
  +46 709627877
  Fraq r-znvy
 • Anna
  Stål
  Key Account Manager
  Fraq r-znvy

Kontakt