Sweco Pavement Consultants, Sverige

RoSy® konceptet utvecklas av Sweco Pavement Consultants AB, en enhet med specialister på väg och IT inom Sweco. Vi har möjlighet att erbjuda heltäckande kompetens inom kommunalteknisk förvaltning. Vi kan visa Er hur ett effektivt gatuunderhåll kan planeras. Vi kan visa vilka konsekvenser en otillräcklig underhållsbudget har för tillståndet på Ert gatunät. Vi kan visa hur några av Era grannkommuner har lyckats att få fokus på vägunderhållet! Vi är en grupp vägexperter med gedigen erfarenhet inom asfalt, vägbyggnad, IT samt drift och underhåll. Vi erbjuder RoSy® (Road Systems), ett koncept för strategisk underhållsplanering av kommunens gatunät. Vi utför grundinventering, tillståndsbedömning, bärighetsmätningar, radarmätningar, rådgivning, utarbetning och kontroll av funktionskontrakt, objektsplanering, ekonomiska kalkyler och beräkningar av underhållsskuld. Vi vill gärna få möjlighet att hjälpa Er. Vi har erfarenhet från kommuner i Sverige, Norge, Tyskland, Tjeckien och Danmark, som alla med stor framgång använder RoSy®konceptet.

Produkter & Tjänster

 • RoSy® RAMS – Vägförvaltningssystem
 • RoSy DIGWEB - System för grävansökningar och TA-planer
 • Rådgivning - underhåll och beläggningar
 • Fallviktsmätning/bärighetsmätning
 • ROSY® APMS – Förvaltningssystem för flygplatser
 • RoSy support

Fallviktsmätning/bärighetsmätning

Har du vägar som ska beläggas och belastas dessa vägar av tung trafik?

Då rekommenderar vi starkt att du bokar in en eller ett par dagars bärighetsmätning. Vi tar reda på om vägen har dålig bärighet i förhållande till den trafik den belastas av samt i vilket lager bristen finns. Du kommer då att få svart på vitt vilken åtgärd du bör göra samt när den bör göras.

Resultatet blir att du förvaltar dina vägar och pengar på det mest optimala sättet och din budget räcker därmed längre.

Fallviktsmätare från Sweco Pavement Consultants (PMC) har utvecklats av beläggningsexperter baserat på mer än 50 års forskning.

Vår tillförlitliga och precisa utrustning används av beläggningsingenjörer runt om i hela världen för att mäta väg- och flygplatsbeläggningar och förse dem med tillförlitliga data som kan utgöra underlag för deras arbete att utveckla nya beläggningar eller beräkna lösningar för underhåll. På det här sättet får beslutsfattarna alltid det bästa underlaget för att hålla sina beläggningar säkra och i gott skick för den trafik som nyttjar dem.

Översikt över utrustningstyper:

Fallviktsmätare Typ   Beskrivning
PRIMA100 Bärbar   LWD (0–28 kN) för stora industrigolv, parkeringsytor, tunna asfaltsbeläggningar, obundna material, terrasser, m.m.
PRIMAX 1500 Släpvagn Minibuss FWD (7–150 kN) för vägar
PRIMAX 2500 Släpvagn Minibuss HWD (7–250 kN) för hamnar, mindre flygplatser, vägar, m.m.
PRIMAX 3500 Släpvagn Minibuss SHWD (7–350 kN) för flygplatser, hamnar, vägar, m.m.

 

Hitta mer information här (video)

Utrustning som uppfyller internationella standarder - klicka här och hitta mer information.

/siteassets/pmc_570x380.jpg

 • Jonas
  Dyrbäck
  Key Account Säljare
  +46 709627877
  Fraq r-znvy
 • Anna
  Stål
  Key Account Manager
  Fraq r-znvy

Kontakt