Sweco Pavement Consultants, Norge

Sweco Pavement Consultants gir råd om strategisk vedlikehold av vei- og flyplassdekker. Den rådgivningen som våre eksperter gir, er basert på kunnskap samlet inn gjennom mer enn 50 år og et ønske om å være et steg foran hele tiden. Uansett om begrunnelsen er økonomisk eller politisk, lønner det seg å ha gode og pålitelige data slik at beslutningene kan tas på et optimalt økonomisk grunnlag og i tide. Attraktive og bærekraftige løsninger som sikrer kvaliteten til det strategiske vedlikeholdet av vei- og flyplassdekker og en optimal driftsøkonomi, krever godt verktøy i dagligdagen. Kombinasjonen av solid kunnskap, ekspertise og erfaring danner grunnlag for Sweco Pavement Consultants’ eksperters rådgivning til kundene våre om våre ressursstyringssystemer (Asset Management System) og måleinstrumenter, som gjør det lettere og mer enkelt å overskue og utføre vedlikeholdet av alle former for dekke på veier - på flyplasser, i havner og industriområder.

Services

 • Support, kalibrering og vedlikehold
 • Falloddsmålere
 • RoSy Brukerstøtte
 • RoSy® APMS – Lufthavnsforvaltningssystem
 • RoSy® RAMS – Vegforvaltningssystem
 • Rådgivning - belegging, vedlikehold

RoSy® RAMS – Vegforvaltningssystem

RoSy RAMS er et system for optimalt vedlikehold av kjørebaner, sykkelstier, fortau og tilhørende eiendeler (assets). RoSy inneholder flere funksjoner og gjør det også mulig å planlegge aktiviteter og sammensette driftsruter.

Konseptet hjelper brukeren rundt omkring på hele det praktiske, taktiske og strategisk/politiske nivået. Handlingsplaner for økonomisk optimalt vedlikehold av dekker og andre eiendeler kan lages i god tid, og utviklingen av for eksempel veikapitalen, etterslepet og antallet av kilometer lavstandardveier dokumenteres.

Systemet dokumenterer konsekvensene av forskjellige budsjettscenarier, og det betyr at brukeren vil kjenne konsekvensen av et bestemt servicenivå, og hva det vil koste.

Opplysningene støtter det strategiske valget av asfaltavtale, for eksempel funksjonsanbud, partnering, faganbud eller rammeanbud.

Få også registrert eiendeler og beregnet kapitalverdi og avskrivningsverdi (for eksempel skilt, kummer, kantstein, rabatter, grøfter, mv.).

RoSy arbeider sammen med andre Sweco-moduler, og databasen kan benyttes av flere avdelinger i kommunens organisasjon, på samme måte kan data utveksles med kommunens GIS-løsninger.

Sweco kan hjelpe med bl.a.:

 • Datainnsamling og validering av eksisterende data
 • RoSy BASE – database for registrering av data om veinettet
 • RoSy PLAN – beregninger og rådgivning slik at du får det beste utgangspunktet for et strategisk vedlikehold
 • RoSy MAP – visualisering på kart av data, driftsruter, beregninger, mv.
 • RoSy DIGWEB – administrasjon av gravetillatelser
/siteassets/pmc_570x380.jpg

 • Hans Eivind
  Aase
  Avdelingssjef
  Fraq r-znvy
 • Morthen
  Heggestad
  Key Account Manager
  +45 4348 6916
  Fraq r-znvy
 • Sverre Elstad
  Karlsen
  Key Account Manager
  Fraq r-znvy

Kontakt

 • Hans Eivind
  Aase
  Avdelingssjef
  Fraq r-znvy