Sweco Pavement Consultants, Norge

Sweco Pavement Consultants gir råd om strategisk vedlikehold av vei- og flyplassdekker. Den rådgivningen som våre eksperter gir, er basert på kunnskap samlet inn gjennom mer enn 50 år og et ønske om å være et steg foran hele tiden. Uansett om begrunnelsen er økonomisk eller politisk, lønner det seg å ha gode og pålitelige data slik at beslutningene kan tas på et optimalt økonomisk grunnlag og i tide. Attraktive og bærekraftige løsninger som sikrer kvaliteten til det strategiske vedlikeholdet av vei- og flyplassdekker og en optimal driftsøkonomi, krever godt verktøy i dagligdagen. Kombinasjonen av solid kunnskap, ekspertise og erfaring danner grunnlag for Sweco Pavement Consultants’ eksperters rådgivning til kundene våre om våre ressursstyringssystemer (Asset Management System) og måleinstrumenter, som gjør det lettere og mer enkelt å overskue og utføre vedlikeholdet av alle former for dekke på veier - på flyplasser, i havner og industriområder.

Services

 • Support, kalibrering og vedlikehold
 • Falloddsmålere
 • RoSy Brukerstøtte
 • RoSy® APMS – Lufthavnsforvaltningssystem
 • RoSy® RAMS – Vegforvaltningssystem
 • Rådgivning - belegging, vedlikehold

RoSy® APMS – Lufthavnsforvaltningssystem

RoSy APMS skaper fullt overblikk over en enkelt flyplass' dekke og eiendeler (assets) helt opp til flere flyplassers dekke og resurser.

Optimalisering og beregning av vedlikeholdsstrategier på grunnlag av forskjellige budsjettscenarier gir brukeren de nødvendige opplysningene til å kunne utarbeide handlingsplan for nødvendige tiltak for mange flyplasser eller bare en enkelt flyplass og helt ned til en enkelt strekning f.eks. rullebane, startbane eller oppstillingsplass.

Scenariene kan beregnes for opptil 10 år.

RoSy APMS lever opp til internasjonale standarder som ASTM og ICAO. Systemet er basert på Swecos store erfaring med systematisk vedlikehold av dekker og innsamling og vurdering av dekker basert på PCI-metoden (Pavement Condition Index) som beskrevet i ASTM Standard D53-40, FAA og US Army Corps of Engineers.

Sweco kan hjelpe med:

 • Innsamling av geometriske data og tilstandsdata
 • RoSy APMS
 • Implementering of APMS og trening i bruk av systemet
 • Rådgivning
/siteassets/pmc_570x380.jpg

 • Hans Eivind
  Aase
  Avdelingssjef
  Fraq r-znvy
 • Hans Christian
  Korsgaard
  Chefkonsulent
  +45 8228 1443
  Fraq r-znvy
 • Morthen
  Heggestad
  Key Account Manager
  +45 4348 6916
  Fraq r-znvy
 • Sverre Elstad
  Karlsen
  Key Account Manager
  Fraq r-znvy

Kontakt

 • Hans Eivind
  Aase
  Avdelingssjef
  Fraq r-znvy