Sweco Pavement Consultants, Norge

Sweco Pavement Consultants gir råd om strategisk vedlikehold av vei- og flyplassdekker. Den rådgivningen som våre eksperter gir, er basert på kunnskap samlet inn gjennom mer enn 50 år og et ønske om å være et steg foran hele tiden. Uansett om begrunnelsen er økonomisk eller politisk, lønner det seg å ha gode og pålitelige data slik at beslutningene kan tas på et optimalt økonomisk grunnlag og i tide. Attraktive og bærekraftige løsninger som sikrer kvaliteten til det strategiske vedlikeholdet av vei- og flyplassdekker og en optimal driftsøkonomi, krever godt verktøy i dagligdagen. Kombinasjonen av solid kunnskap, ekspertise og erfaring danner grunnlag for Sweco Pavement Consultants’ eksperters rådgivning til kundene våre om våre ressursstyringssystemer (Asset Management System) og måleinstrumenter, som gjør det lettere og mer enkelt å overskue og utføre vedlikeholdet av alle former for dekke på veier - på flyplasser, i havner og industriområder.

Services

 • Support, kalibrering og vedlikehold
 • Falloddsmålere
 • RoSy Brukerstøtte
 • RoSy® APMS – Lufthavnsforvaltningssystem
 • RoSy® RAMS – Vegforvaltningssystem
 • Rådgivning - belegging, vedlikehold

Falloddsmålere

Falloddsmålere fra Sweco Pavement Consultants (PMC) er utviklet av dekkeeksperter og på grunnlag av mer enn 50 års erfaring. Vårt pålitelige og presise utstyr brukes av veiingeniører i hele verden til å måle vei- og flyplassdekke og sikrer dem pålitelige data som danner grunnlag for deres arbeid med å utforme nye dekker eller beregne vedlikeholdsløsninger. På denne måten har beslutningstakerne alltid det beste grunnlaget for å holde dekkene sikre og velholdte for den trafikken som bruker dem.

Oversikt over utstyrstyper:

FALLODDSMÅLERE TYPE   BESKRIVELSE
PRIMA100 Bærbar   LWD (0-28 kN) til store industrigulv, parkeringsarealer, tynne asfaltdekker, ubundne materialer, planum, mv.
PRIMAX 1500 Trailer Van FWD (7-150 kN) til veier
PRIMAX 2500 Trailer Van HWD (7-250 kN) til havner, mindre flyplasser, veier, mv.
PRIMAX 3500 Trailer Van SHWD (7-350 kN) til flyplasser, havner, veier, mv.

 

Få flere opplysninger her (video)

Utstyret overholder internasjonale standarder - klik her og få flere opplysninger.

/siteassets/pmc_570x380.jpg

 • Hans Eivind
  Aase
  Avdelingssjef
  Fraq r-znvy
 • Hans Christian
  Korsgaard
  Chefkonsulent
  +45 8228 1443
  Fraq r-znvy
 • Morthen
  Heggestad
  Key Account Manager
  +45 4348 6916
  Fraq r-znvy
 • Sverre Elstad
  Karlsen
  Key Account Manager
  Fraq r-znvy

Kontakt

 • Hans Eivind
  Aase
  Avdelingssjef
  Fraq r-znvy