Drift og vedligeholdelse af belægninger og assets

Sweco Pavement Consultants rådgiver om strategisk vedligeholdelse af vej- og lufthavnsbelægninger. Den rådgivning, som vores eksperter yder, er baseret på viden samlet gennem mere end 50 år og en ambition om hele tiden at være et skridt foran. Uanset om motivationen er økonomisk eller politisk betaler det sig at have gode og pålidelige data, så beslutninger kan tages på et optimalt økonomisk grundlag og i tide. Attraktive og bæredygtige løsninger, som sikrer kvaliteten i den strategiske vedligeholdelse af vej- og lufthavnsbelægninger og en optimal driftsøkonomi, kræver gode værktøjer i dagligdagen. Kombinationen af solid viden, ekspertise og erfaring danner grundlag for Sweco Pavement Consultants’ eksperters rådgivning til vores kunder om vores asset management systemer og måleudstyr, som gør det nemmere og mere enkelt at overskue og udføre vedligeholdelsen af alle former for belægninger på veje - i lufthavne, havne og industriområder.

Services

 • Rådgivning fra Pavement Consultants eksperter
 • RoSy® RAMS - Road Asset Management System
 • RoSy® APMS – RoSy Airport Pavement Management System
 • RoSy Support
 • PRIMAX FWD HWD – PRIMA100 LWD
 • Support, kalibrering og kurser
 • Pavement Consultants i udlandet

RoSy® RAMS - Road Asset Management System

RoSy RAMS er et system til optimal vedligeholdelse af kørebaner, cykelstier, fortove og tilhørende elementer (assets). RoSy indeholder flere funktioner og muliggør også planlægning af aktiviteter og sammensætning af driftsruter.

Konceptet hjælper brugeren hele vejen rundt på det praktiske, taktiske og strategisk/politiske niveau. Handlingsplaner for økonomisk, optimal vedligeholdelse af belægninger og assets kan laves i god tid, ligesom udviklingen i eksempelvis vejkapitalen, efterslæbet og antallet af kilometer lavstandardveje kan dokumenteres.

Systemet dokumenterer konsekvenserne af forskellige budgetscenarier, og det betyder, at brugeren vil kende konsekvensen af et givent serviceniveau, og hvad det vil koste.

Oplysningerne understøtter det strategiske valg af asfaltaftale, eksempelvis funktionsudbud, partnering, fagudbud eller rammeudbud.

Få også registreret assets og beregnet kapitalværdi og afskrivningsværdi (eksempelvis skilte, brønde, kantsten, rabatter, grøfter, mv.).

RoSy arbejder sammen med andre Sweco-moduler, og databasen kan tilgås af flere afdelinger i kommunens organisation, ligesom data kan udveksles med kommunens GIS-løsninger.

Sweco kan hjælpe med:

 • Dataindsamling og validering af eksisterende data
 • RoSy BASE – database til registrering af data om vejnettet
 • RoSy PLAN – beregninger og rådgivning så du får det bedste udgangspunkt for en strategisk vedligeholdelse
 • RoSy MAP – visualisering på kort af data, driftsruter, beregninger, etc.
 • RoSy DIGWEB – administration af gravetilladelser
/contentassets/08308d19cb4645138a2d992662fc4223/pmc_570x380.jpg

 • Bjarne Bylov
  Jensen
  Chef for Pavement Consultants, Salg og Marked
  +45 8228 1435
  Fraq r-znvy
 • Lars
  Østerbye
  Afdelingsdirektør, Roads West
  +45 8228 1484
  Fraq r-znvy

Kontaktpersoner for Sweco Pavement Consultants

 • Lars
  Østerbye
  Afdelingsdirektør, Roads West
  +45 8228 1484
  Fraq r-znvy
 • Bjarne Bylov
  Jensen
  Chef for Pavement Consultants, Salg og Marked
  +45 8228 1435
  Fraq r-znvy