Infrastruktur

Sikker og effektiv befordring er en helt central faktor for, hvor attraktiv en by er. Swecos eksperter kan designe transportsystemer, som gør vores hverdag nemmere - alt fra trafikcentre, alle former for veje, jernbaner, undergrundsbaner, broer, tunneller, havne og marinaer. På den måde forbedrer vi tilgængeligheden i fremtidens samfund og byer.

Services

 • BIM
 • Broer og tunneler
 • Cykeltrafik
 • Klima og kyster
 • Drift og vedligeholdelse af belægninger og assets
 • Geoteknik
 • Havne- og vandbygning
 • Jernbaner
 • Mobilitet i byen
 • Støj fra veje, jernbaner og fly
 • Veje og motorveje

Veje og motorveje

Et vejdesign, der opfylder trafikale behov, øger fremkommeligheden, er tilpasset omgivelserne og forbedrer trafiksikkerheden for både tunge og lette trafikanter, er de principper, der danner rammen, når Sweco rådgiver om vej- og anlægsprojekter.

Vejdesign med helhedsrådgivning

Sweco tilbyder helhedsrådgivning i forbindelse med vej- og anlægsprojekter samt rådgivning i forbindelse med totalentrepriser. Vi kan bistå med både planlægning, projektering og udførelse af alle former for vej- og anlægsprojekter - fra komplicerede vejkryds og rundkørsler til motorveje, landeveje og mindre villaveje.

Uanset projekternes størrelse og beliggenhed leverer vi beslutningsstøtte til vores kunder, inden den egentlige projektering påbegyndes. Vi anvender BIM-processer og 3D CAD-modellering til at visualisere løsninger af vej- og anlægsprojekterne og løbende gennem processen.

Mobilitet i højsæde

Sweco har stor erfaring med at sikre mobiliteten mellem bysamfund. Vi bidrager eksempelvis til projekter om etablering og renovering af motorveje – både i form af klassiske rådgivningsydelser eller som rådgiver i forbindelse med en totalentreprise. Vores kompetencer inden for vej- og anlægsprojekter dækker trafikplanlægning, signalanlæg, kapacitetsberegninger og simuleringer i vejkryds og rundkørsler og sammenhængen mellem disse, geometrisk design og dimensionering samt udførelse af trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisioner.

Sweco hjælper med:

 • Alle faser af planlægning og projektering af såvel nyanlæg som ombygning af eksisterende veje og motorveje samt ombygning eller udformning af vejkryds og rundkørsler
 • Kapacitetsberegninger og trafiksimuleringer
 • Visualisering og belægningsdesign
 • Alle former for udbud, licitation og kontrahering i forbindelse med vej- og anlægsprojekter
 • VVM-redegørelser samt opmåling og miljø- og geotekniske undersøgelser
 • Trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisioner
 • Bygherrerådgivning, projektledelse, byggeledelse og fagtilsyn
 • Rådgivning ved totalentrepriser
 • Drift og vedligeholdelse

 

 • Lars
  Østerbye
  Afdelingsdirektør, Roads West
  +45 8228 1484
  Fraq r-znvy
 • Jimmy Bloch
  Sørensen
  Afdelingschef, Roads East
  +45 4348 4669
  Fraq r-znvy

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for infrastruktur

Kontaktperson for infrastruktur

 • Jakob
  Schwartz
  Teknisk Direktør, Infrastruktur
  +45 27236156
  Fraq r-znvy