Infrastruktur

Sikker og effektiv befordring er en helt central faktor for, hvor attraktiv en by er. Swecos eksperter kan designe transportsystemer, som gør vores hverdag nemmere - alt fra trafikcentre, alle former for veje, jernbaner, undergrundsbaner, broer, tunneller, havne og marinaer. På den måde forbedrer vi tilgængeligheden i fremtidens samfund og byer.

Services

 • BIM
 • Broer og tunneler
 • Cykeltrafik
 • Klima og kyster
 • Drift og vedligeholdelse af belægninger og assets
 • Geoteknik
 • Havne- og vandbygning
 • Jernbaner
 • Mobilitet i byen
 • Støj fra veje, jernbaner og fly
 • Veje og motorveje

Støj fra veje, jernbaner og fly

Infrastrukturen er årsag til langt de største støjgener i Danmark. Især støjen fra veje og jernbaner fylder meget, men også luftfarten er årsag til støjproblemer i Danmark.

Støj er et stort miljøproblem

Vejstøj kan ifølge WHO (World Health Organisation) medføre gener som søvnproblemer, træthed, hovedpine, forøget blodtryk, stress, forøget risiko for hjertesygdomme og slagtilfælde. Det er vurderingen, at der hvert år dør flere hundrede danskere for tidligt som følge af vejstøj. Der er også indikationer på, at børn, der udsættes for vedvarende støj, har større risiko for indlæringsproblemer.

Ifølge WHO er vejstøj det andet største miljøproblem i EU, kun overgået af luftforurening. I Danmark er det vurderet, at flere end 700.000 boliger er støjbelastede.

Rådgivning om støj fra infrastruktur

Hos Sweco har vi lang erfaring med måling og beregning af støj fra veje, jernbaner og flytrafik. Vores rådgivning er bred og spreder sig over mange områder - fra lokalplanlægning og VVM-redegørelser, over støjkortlægninger af hele kommuner og byområder, til støjhandlingsplaner og støjdæmpnings-strategier.

Derudover arbejder vi ihærdigt på - sammen med vores kunder - at udvikle støjsvage teknologier, blandt andet indenfor jernbanesektoren.

Sweco kan hjælpe med:

 • Støjkortlægning af støjbelastede områder fx ved byomdannelser
 • Detailberegninger af trafikstøjen ved et boligområde fx som dokumentation for en lokalplan
 • Støjkortlægning af forskellige infrastrukturelle støjkilder
 • Handlingsplaner for støjreducerende tiltag i forbindelse med veje, jernbaner og flytrafik
 • VVM-redegørelser, samt målinger og beregninger i klagesager
 • Støjsvag teknologi

 

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for infrastruktur

Kontaktperson for infrastruktur

 • Jakob
  Schwartz
  Teknisk Direktør, Infrastruktur
  +45 27236156
  Fraq r-znvy