Infrastruktur

Sikker og effektiv befordring er en helt central faktor for, hvor attraktiv en by er. Swecos eksperter kan designe transportsystemer, som gør vores hverdag nemmere - alt fra trafikcentre, alle former for veje, jernbaner, undergrundsbaner, broer, tunneller, havne og marinaer. På den måde forbedrer vi tilgængeligheden i fremtidens samfund og byer.

Services

 • BIM
 • Broer og tunneler
 • Cykeltrafik
 • Klima og kyster
 • Drift og vedligeholdelse af belægninger og assets
 • Geoteknik
 • Havne- og vandbygning
 • Jernbaner
 • Mobilitet i byen
 • Støj fra veje, jernbaner og fly
 • Veje og motorveje

Mobilitet i byen

Mobilitet er afgørende for at sikre velfungerende byer både nu og i fremtiden; den skal kunne rumme biler, den kollektive trafik og de lette trafikanter, og særligt i byerne er der ofte et ønske om at prioritere og skabe bedre forhold for den kollektive trafik og de lette trafikanter. Sweco planlægger og designer infrastrukturløsninger, der imødekommer de behov og krav, som fremtiden vil efterspørge.

Vi skaber mobilitet med by- og trafikplanlægning

I arbejdet med mobilitet i byen er by- og trafikplanlægning essentielle redskaber. Sweco rådgiver indenfor planlægning af nye byområder og fornyelse af trafiksystemer i eksisterende byområder.

Vi har fokus på, at pladser og byrum, set i sammenhæng med den omkringliggende bebyggelse, har stigende betydning for udformning og indretning af byernes trafikarealer, og at de bidrager til at skabe et righoldigt og varieret byliv som kontrast til biltrafikkens ofte dominerende rolle i byen.

Kom fra A til B hurtigst og bedst muligt

Den kollektive trafik forstås i klassisk forstand som tog, metro og busser, men den rummer meget mere end det. Det handler om at komme fra A til B på en effektiv og økonomisk fordelagtig måde. Kollektiv transport er også et komplekst system med mange interagerende komponenter. Særligt trafikterminalerne, hvor eksempelvis busser og metro krydser, er det vigtigt at sikre velfungerende skift mellem de forskellige transportmidler.

Sweco rådgiver i design af trafikterminaler, som sikrer, at mobiliteten øges i byen gennem forbedrede muligheder for at kombinere flere transportmidler. Sweco hjælper med at sikre øget fremkommelighed for de enkelte transportmidler ved eksempelvis at skabe korridorer til busser eller designe signalanlæg, der prioriterer busserne og derved sikrer øget busfremkommelighed.

Sweco hjælper med:

 • Overordnet by- og trafikplanlægning for både eksisterende områder og i forbindelse med nye områder, herunder forskellige planer såsom parkerings- og hastighedsplaner
 • Udformning of helhedsplaner indeholdende visioner og målsætninger for nye trafikterminaler og øget fremkommelighed for eksempelvis busser og cyklister
 • Skiftemønsterundersøgelser, der belyser passagernes ønske til den samlede rejse
 • Design af trafikrutenet og signalanlæg
 • Behovsanalyser og tilfredshedsmålinger
 • Planlægning og projektering af telematiksystemer til trafikstyring og passagerinformation
 • Udarbejdelse af informations- og kampagnemateriale
 • Trafiksikkerhedsinspektion og udarbejdelse af trafiksikkerhedsplaner

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for infrastruktur

Kontaktperson for infrastruktur

 • Jakob
  Schwartz
  Teknisk Direktør, Infrastruktur
  +45 27236156
  Fraq r-znvy