Infrastruktur

Sikker og effektiv befordring er en helt central faktor for, hvor attraktiv en by er. Swecos eksperter kan designe transportsystemer, som gør vores hverdag nemmere - alt fra trafikcentre, alle former for veje, jernbaner, undergrundsbaner, broer, tunneller, havne og marinaer. På den måde forbedrer vi tilgængeligheden i fremtidens samfund og byer.

Services

 • BIM
 • Broer og tunneler
 • Cykeltrafik
 • Klima og kyster
 • Drift og vedligeholdelse af belægninger og assets
 • Geoteknik
 • Havne- og vandbygning
 • Jernbaner
 • Mobilitet i byen
 • Støj fra veje, jernbaner og fly
 • Veje og motorveje

Klima og kyster

I disse år er der i højere og højere grad behov for at kunne håndtere øgede vandmængder fra på både regn og havvand, derfor har vi i Sweco integreret klimasikring i alle vores projekter, og i særdeleshed i projekter vedrørende havne og kystområder.

Vi har specialister fordelt i hele Danmark, der kan vurdere og håndtere de klima- og kysttekniske processer med et godt overblik for at skabe omkostningseffektive helhedsløsninger. I vores rådgivning har vi fokus på helhedsorientering og har stor indsigt i håndtering af administrationsgrundlag for lovgivningen omkring kystbeskyttelse. Gennem vores GIS-værktøj kan vi hurtigt hjælpe med at skabe overblik over kysternes mange data og muligheder. Vi har derudover stor erfaring med design af diverse kysttekniske anlæg og sandfodring.

Klimaforandringer
Klimaforandringer forventes i fremtiden at påvirke, hvordan vi kan leve vores liv ved havnefronter og kyster. Siden vikingerne har vi været afhængige af vandveje og prioriteret et liv ved kysterne, så det er ikke nyt, at mange af Danmarks byer udvikler gamle havnearealer til moderne nye bymiljøer, hvor man bor så tæt på havet som muligt. Den udvikling kræver specialiseret viden om klimaforandringernes betydning og usikkerhed, så der kan indbygges tilstrækkelig sikkerhed tilpasset projektets levetid.

Numeriske værktøjer der understøtter vurderinger
Til at assistere vores vurderinger og antagelser om påvirkningen fra klimaforandringer har vi opstillet numeriske regionale modeller (MIKE21) for både vandstandsvariationer og bølgebetingelser. Med disse regionale modeller kan vi foretage simuleringer, der viser, hvad klimaforandringerne vil have af konsekvenser på lang sigt. Derudover kan modellerne benyttes som grundlag for lokale studier af kysterosion og oversvømmelse eller som designgrundlag for f.eks. havneprojekter.

Design af kysttekniske konstruktioner og moler
Vi udfører alle faser i forbindelse med opførelser af kysttekniske konstruktioner og moler. Fra de indledende overvejelser om layout og muligheder, til udbud med efterfølgende byggeledelse og tilsyn. I designprocessen anvender vi den nyeste viden til at optimere vores design, og konstruerer det under hensyntagen til miljø og minimering af sedimentation. Vi bistår desuden med at håndtere myndighedsansøgninger og sørger for at følge projektet helt i mål.

Sweco kan derfor hjælpe netop dig med:

 • At udforme/håndtere administrationsgrundlag for lovgivningen omkring kyster og havne.
 • At håndtere processen fra idéoplæg/skitsefase til endeligt udført projekt.
 • At håndtere myndigheder igennem alle projektfaser.
 • At vurdere, hvad klimaforandringer og forudsigelser betyder for netop dit område og heraf uddrage forudsætningerne for løsningerne. Det være sig kystnært byggeri, lystbådehavne, strande mv.
 • At vurdere og beregne: vandstand, bølgeuro og bølgehøjder ved brug af numeriske beregningsmodeller. Såvel som kysterosion og sedimentspild eller opblanding og optimale indtags- og udløbsplaceringer bl.a. i forhold til badevand.
 • At udføre statistisk behandling af data, f.eks. vandstandsdata/vejrdata.
 • At projektere: havne konstruktioner som f.eks. kajer og moler eller konstruktioner til beskyttelse mod stormflod, f.eks. diger, mure, mobile løsninger, sluser og pumpestationer eller som alternativ sandfodring.
 • At vurdere tilstand og levetid af eksisterende højvandssikring og øvrige havne/kystkonstruktioner.
 • At levere integrerede projekter, der både håndterer vand fra regn, grundvand og havvand.
 • At sikre omkostningseffektive anlæg samt opstille bidragsfordeling.

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for infrastruktur

Kontaktperson for infrastruktur

 • Claus Michael
  Andersen
  Divisionsdirektør, Infrastruktur
  +45 8228 1533
  Fraq r-znvy
 • Jakob
  Schwartz
  Teknisk Direktør, Infrastruktur
  +45 4348 6156
  Fraq r-znvy