Infrastruktur

Sikker og effektiv befordring er en helt central faktor for, hvor attraktiv en by er. Swecos eksperter kan designe transportsystemer, som gør vores hverdag nemmere - alt fra trafikcentre, alle former for veje, jernbaner, undergrundsbaner, broer, tunneller, havne og marinaer. På den måde forbedrer vi tilgængeligheden i fremtidens samfund og byer.

Services

 • BIM
 • Broer og tunneler
 • Cykeltrafik
 • Klima og kyster
 • Drift og vedligeholdelse af belægninger og assets
 • Geoteknik
 • Havne- og vandbygning
 • Jernbaner
 • Mobilitet i byen
 • Støj fra veje, jernbaner og fly
 • Veje og motorveje

Klima og kyster

I Danmark har vi mere end 8.000 kilometer kystlinje, og i disse år er vi vidne til, at ændrede vejrforhold og klimaforandringer sætter vores kyst- og fjordbyer under pres.

Mange steder udvikler vi byerne langs vores kyster med både erhverv og nye boligområder – samtidig er der i højere grad behov for at håndtere øgede vandmængder fra både regn, stormfloder og stigende vandstande i fjorde, hav og vandløb. Kystbeskyttelse og klimasikring er derfor vigtigere end nogensinde før.

Gør kyst- og klimasikring til et potentiale

En lang række danske kyst- og fjordbyer står i disse år overfor den samme udfordring: Flere flytter til, mens presset på byernes evne til at håndtere følgerne af klimaforandringer stiger. Det efterlader os med spørgsmålet: Hvordan kan vi designe og udvikle byer som er sunde og attraktive, og som samtidig kan håndtere konsekvenserne af fremtidens mere ekstreme vejr?

Det er en kompleks udfordring, som kræver helhedsorienterede løsninger. I Sweco arbejder vores specialister inden for havne, klimasikring, kystteknik og landskabsarkitektur hver dag på at udvikle projekter, som imødekommer klimaudfordringerne, og som samtidig giver kommuner og udviklere mulighed for at rumme den øgede tilflytning og kravene til en moderne, attraktiv by. Det kan du læse nærmere om i vores referencekatalog, som du kan hente her.

På den måde kan vi sammen udvikle Danmarks kystnære områder med løsninger, som tilfører rekreativ værdi samtidig med, at vi beskytter områderne og de mennesker, som bor, lever og arbejder der.

Vi tilbyder

Analyse og rådgivning

 • Analyse af klimaforandringernes betydning for dit område og anbefalinger til de mest optimale løsninger. Gennem vores GIS-værktøjer kan vi hurtigt hjælpe med at skabe overblik over kysternes data og muligheder
 • Beregning af vandstande, bølgeuro og bølgehøjder ved brug af numeriske beregningsmodeller
 • Statistisk behandling af data - fx vandstandsdata og vejrdata
 • Vurdering af tilstand og levetid på eksisterende højvandssikring og øvrige havne- og kystkonstruktioner
 • Design af kyst- og offshore konstruktioner

Design og integreret rådgivning

 • Integrerede projekter, der både håndterer vand fra regn, grundvand, havvand og landskabsarkitektur - fra idéoplæg til endeligt udført projekt
 • Projektering af havnekonstruktioner som fx kajer og moler eller konstruktioner til beskyttelse mod fx stormflod, diger, mure, mobile løsninger, sluser, pumpestationer eller sandfodring

Tilsyn og myndighedsdialog

 • Udformning og håndtering af administrationsgrundlag for lovgivningen omkring kyster og havne
 • Håndtering af myndighedsdialog igennem alle projektfaser

 • Oliver
  Ries
  Vikar. teamleder
  +45 5136 2255
  Fraq r-znvy
 • Lotte Meldgaard
  Pedersen
  Senior projektleder, senior specialist
  +45 4348 6791
  Fraq r-znvy
 • Tore Stamp
  Kirkeby
  Senior Projektleder, Hydrogeolog
  +45 8210 5198
  Fraq r-znvy

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for infrastruktur

Kontaktperson for infrastruktur

 • Jakob
  Schwartz
  Teknisk Direktør, Infrastruktur
  +45 27236156
  Fraq r-znvy