Infrastruktur

Sikker og effektiv befordring er en helt central faktor for, hvor attraktiv en by er. Swecos eksperter kan designe transportsystemer, som gør vores hverdag nemmere - alt fra trafikcentre, alle former for veje, jernbaner, undergrundsbaner, broer, tunneller, havne og marinaer. På den måde forbedrer vi tilgængeligheden i fremtidens samfund og byer.

Services

 • BIM
 • Broer og tunneler
 • Cykeltrafik
 • Klima og kyster
 • Drift og vedligeholdelse af belægninger og assets
 • Geoteknik
 • Havne- og vandbygning
 • Jernbaner
 • Mobilitet i byen
 • Støj fra veje, jernbaner og fly
 • Veje og motorveje

Jernbaner

Mange af verdens jernbaner er hårdt belastet, og vedligeholdet stiller derfor store krav til kvalificeret viden og erfaring. Sideløbende bygges flere nye moderne jernbaner, som skal kunne klare høj hastighed.

Tryg og sikker jernbanetrafik

Swecos eksperter har mange års erfaring indenfor jernbaner og stort kendskab til både sporets underbygning og overbygning, herunder selve sporet og sporskifterne. Vi analyserer, dimensionerer planlægger og projekterer forskellige typer af sporanlæg til både konventionelle jernbaner og højhastighedsbaner samt metro og letbaner. Med den rette sporgeometri, sporskiftekonstruktion og underbygning bidrager vi til en tryg og langsigtet jernbanetrafik.

Sweco har også bred viden inden for risikovurdering og interoperabilitet (CSM og TSI), og vi kører projektet sikkert igennem fra designfase til endelig godkendelse. Vi håndterer både godkendelse af store infrastrukturprojekter og mindre projekter som ledningsunderføringer.

Læs mere om CSM-processen i forbindelse med byggeri og ledningsarbejder nær jernbaner

På sporet af fremtidens transportløsninger

Vores fokus er at skabe holdbare, sikre og omkostningseffektive transportløsninger som er en del af fremtidens samfund. Vi udfører alt fra planlægning af enkle sporombygninger til projektering af komplekse rangerbanegårde og nye højhastighedsjernbaner.

Sweco kan hjælpe med:

 • Planlægning, VVM (Vurdering af Virkningen på Miljøet), projektering, tilsyn og inspektion for både nye og eksisterende jernbaner
 • Helhedsløsninger inden for godshåndtering mellem vej og bane, hvor både jernbaneoperatøren, lastbilchaufføren og operatøren på godsterminalen bliver tilgodeset
 • At føre et kompliceret projekt med mange parter sikkert gennem CSM processen herunder byggeri nær bane og ledningsunderføringer
 • Digitalisering af både ny og eksisterende infrastruktur og i særdeleshed spor, sporkonstruktioner, svellefordelingsplaner samt anlæg (afvanding og dæmninger).

 • Morten Leger
  Larsen
  Afdelingschef, Railways, Bridges & Tunnels East
  +45 43 48 66 08
  Fraq r-znvy
 • Thomas
  Sørensen
  Teamleder, Railways
  +45 4348 6129
  Fraq r-znvy

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for infrastruktur

Kontaktperson for infrastruktur

 • Jakob
  Schwartz
  Teknisk Direktør, Infrastruktur
  +45 27236156
  Fraq r-znvy