Infrastruktur

Sikker og effektiv befordring er en helt central faktor for, hvor attraktiv en by er. Swecos eksperter kan designe transportsystemer, som gør vores hverdag nemmere - alt fra trafikcentre, alle former for veje, jernbaner, undergrundsbaner, broer, tunneller, havne og marinaer. På den måde forbedrer vi tilgængeligheden i fremtidens samfund og byer.

Services

 • BIM
 • Broer og tunneler
 • Cykeltrafik
 • Klima og kyster
 • Drift og vedligeholdelse af belægninger og assets
 • Geoteknik
 • Havne- og vandbygning
 • Jernbaner
 • Mobilitet i byen
 • Støj fra veje, jernbaner og fly
 • Veje og motorveje

Havne- og vandbygning

Effektive og sikre havne er en vigtig del af en moderne og bæredygtig infrastruktur. Sweco stiller med branchens stærkeste hold af eksperter, som rådgiver om kajkonstruktioner, moler og dækværker. Swecos rådgivning dækker alle faser fra idéudvikling og feasibility studier over projektering og udbud til drift og vedligeholdelse.

Sweco planlægger og projekterer alle typer af havne som færgeterminaler, trafikhavne, containerterminaler, lystbådehavne og fiskerihavne. Sweco rådgiver også om kystsikring, sedimenttransport, uddybning, landvinding samt etablering af kystnære jorddepoter for forurenede sedimenter, og vi anvender i den forbindelse numerisk modellering og simulering. Sweco udfører Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) og håndterer den omfattende myndighedsbehandling gennem alle faser. Sweco rådgiver endvidere om ny anvendelse af tidligere havnearealer.

Sweco kan hjælpe med:

 • Planlægning og forundersøgelser – herunder konceptuelt design, tilstandsvurdering og VVM
 • Projektering og gennemførelse af nye havneprojekter og kystsikringsprojekter
 • Drift og vedligeholdelse
 • Numerisk modellering og simulering
 • Byudvikling af tidligere havnearealer
 • Kystnære jorddepoter

I vores præsentation kan du læse nærmere om vores ydelser og havneprojekter.

 • Lars Brønnum
  Fisker
  Afdelingschef, Ports & Geotechnics West
  +45 9879 9856
  Fraq r-znvy
 • Niels
  Lykkeberg
  Projektchef
  +45 4348 6486
  Fraq r-znvy
 • Tore Stamp
  Kirkeby
  Senior Projektleder, Hydrogeolog
  +45 8210 5198
  Fraq r-znvy

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for infrastruktur

Kontaktperson for infrastruktur

 • Jakob
  Schwartz
  Teknisk Direktør, Infrastruktur
  +45 27236156
  Fraq r-znvy