Infrastruktur

Sikker og effektiv befordring er en helt central faktor for, hvor attraktiv en by er. Swecos eksperter kan designe transportsystemer, som gør vores hverdag nemmere - alt fra trafikcentre, alle former for veje, jernbaner, undergrundsbaner, broer, tunneller, havne og marinaer. På den måde forbedrer vi tilgængeligheden i fremtidens samfund og byer.

Services

 • BIM
 • Broer og tunneler
 • Cykeltrafik
 • Klima og kyster
 • Drift og vedligeholdelse af belægninger og assets
 • Geoteknik
 • Havne- og vandbygning
 • Jernbaner
 • Mobilitet i byen
 • Støj fra veje, jernbaner og fly
 • Veje og motorveje

Geoteknik

Detaljeret og præcis geoteknisk viden om undergrunden er en helt central forudsætning for et sikkert design, hvad enten der er tale om byggeri, veje, havne eller jernbaner - on- eller offshore.

Tilpasset geoteknisk rådgivning

Swecos eksperter inden for geoteknik kan yde geoteknisk rådgivning i alle faser, og vi tilpasser den til det enkelte projekt. Med egen flåde af borerigge og eget laboratorium har Swecos geotekniske eksperter således alle forudsætninger for at kunne gennemføre geotekniske undersøgelser, herunder jordbundsundersøgelser, udgravningskontroller og dertilhørende geoteknisk rådgivning. Du kan læse nærmere om flere af vores projekter i vores referencekatalog, som du kan hente her.

Vi har ligeledes en detaljeret og mangeårig viden om den danske undergrund, som kan bruges til at levere optimerede løsninger på funderingsproblematikker.

Fundamentdesign, herunder bestemmelse af bæreevne og deformationer for alle typer konstruktioner, samt stabilitet af udgravningsskråninger og dæmninger mv. er også vigtige kompetencer, som Swecos geotekniske eksperter bruger til at designe og optimere konstruktioner.

Sweco kan hjælpe med:

 • Geotekniske undersøgelser såsom jordbundsundersøgelser og udgravningskontroller
 • Geologisk bedømmelse og standard klassifikationsforsøg i eget laboratorium
 • Geoteknisk design af fundamenter
 • Bærevne-, stabilitets- og deformationsberegninger af alle typer af konstruktioner, skråninger og dæmninger
 • Byggegrubeindfatninger
 • Rådgivning om jordforbedring og stabilisering

 • Lars Brønnum
  Fisker
  Afdelingschef, Ports & Geotechnics West
  +45 9879 9856
  Fraq r-znvy
 • Lars Lundsgaard
  Andersen
  Teamleder, Felt-geoteknik, Ports & Geotechnics West
  +45 8220 3519
  Fraq r-znvy
 • Lars
  Marboe
  Project Manager / Geotechnical & Marine Specialist
  +45 4348 6526
  Fraq r-znvy
 • Tore Stamp
  Kirkeby
  Senior Projektleder, Hydrogeolog
  +45 8210 5198
  Fraq r-znvy

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for infrastruktur

Kontaktperson for infrastruktur

 • Jakob
  Schwartz
  Teknisk Direktør, Infrastruktur
  +45 27236156
  Fraq r-znvy