Infrastruktur

Sikker og effektiv befordring er en helt central faktor for, hvor attraktiv en by er. Swecos eksperter kan designe transportsystemer, som gør vores hverdag nemmere - alt fra trafikcentre, alle former for veje, jernbaner, undergrundsbaner, broer, tunneller, havne og marinaer. På den måde forbedrer vi tilgængeligheden i fremtidens samfund og byer.

Services

 • BIM
 • Broer og tunneler
 • Cykeltrafik
 • Klima og kyster
 • Drift og vedligeholdelse af belægninger og assets
 • Geoteknik
 • Havne- og vandbygning
 • Jernbaner
 • Mobilitet i byen
 • Støj fra veje, jernbaner og fly
 • Veje og motorveje

Drift og vedligeholdelse af belægninger og assets

Asset Management & Monitoring rådgiver om strategisk vedligeholdelse af vej- og lufthavnsbelægninger. Den rådgivning, som vores eksperter yder, er baseret på viden samlet gennem mere end 50 år og en ambition om hele tiden at være et skridt foran. 

I arbejdet med vedligeholdelse af vejbelægninger tilbyder vi RoSy® Road Asset Management System (RoSy RAMS). Systemet er modulopbygget og giver overblik over et vejnet og er en stor fordel til planlægning af aktiviteter og dokumentation af, hvordan pengene bruges bedst muligt. RoSy kan fx forecaste det årlige vedligeholdelsesbudget over en periode op 10 år. 

Asset Management & Monitoring tilbyder også RoSy® Airport Management System (RoSy APMS), som er et system til strategisk vedligeholdelse af belægninger i lufthavne. 

Vores eksperter arbejder med rådgivning om belægningers bæreevne, dimensionering i forbindelse med nye konstruktioner, omlægning eller renovering af belægninger. Asset Management & Monitoring producerer og sælger måleudstyr. Sweco sælger måleudstyr til hele verden, og vi bruger dem i vores rådgivningsarbejde. Faldlodsmålerne er kendt under navnene PRIMAX og PRIMA100. 

Sweco kan hjælpe med:

 • Rådgivning om asfaltudbud, tilsyn, drift og vedligeholdelse af belægninger og assets
 • Dataindsamling fra vejnet, broer, lufthavne ved hjælp af RoSy® systemer
 • Beregning af vedligeholdelsesbudgetter og udvikling i nøgletal
 • Bæreevnemåling og dimensionering af belægninger
 • PRIMAX FWD, HWD, PRIMA100 LWD – udstyr/faldlodsmålere til bæreevnemåling 

Læs mere om Asset Management & Monitoring og vores yderlser indenfor vejvedligeholdelse. 

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

 • Lars
  Østerbye
  Afdelingsdirektør, Roads West
  +45 8228 1484
  Fraq r-znvy
 • Bjarne Bylov
  Jensen
  Chef for Pavement Consultants, Salg og Marked
  +45 8228 1435
  Fraq r-znvy

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for infrastruktur

Kontaktperson for infrastruktur

 • Jakob
  Schwartz
  Teknisk Direktør, Infrastruktur
  +45 27236156
  Fraq r-znvy