Infrastruktur

Sikker og effektiv befordring er en helt central faktor for, hvor attraktiv en by er. Swecos eksperter kan designe transportsystemer, som gør vores hverdag nemmere - alt fra trafikcentre, alle former for veje, jernbaner, undergrundsbaner, broer, tunneller, havne og marinaer. På den måde forbedrer vi tilgængeligheden i fremtidens samfund og byer.

Services

 • BIM
 • Broer og tunneler
 • Cykeltrafik
 • Klima og kyster
 • Drift og vedligeholdelse af belægninger og assets
 • Geoteknik
 • Havne- og vandbygning
 • Jernbaner
 • Mobilitet i byen
 • Støj fra veje, jernbaner og fly
 • Veje og motorveje

Cykeltrafik

Cykeltrafik er højt prioriteret i Danmark og særligt i byerne spiller cykelfremkommelighed en central rolle. Et velfungerende og højklasset cykelnet er nødvendigt for at forbedre mobiliteten i de centrale dele af byerne. I Sweco hjælper vi med at levere holdbare og fremtidssikre løsninger for cykeltrafikken, der ikke kun er med til at øge fremkommeligheden og sikkerheden for cyklister, men også tilgængeligheden og trygheden - som er essentielle parametre i ønsket om at få flere til at cykle.

Sikre løsninger som fremmer cykeltrafikken

Sweco kan bistå med både idéudvikling, planlægning, projektering og udførelse af alle former for cykelprojekter med særligt fokus på cyklisternes sikkerhed, tryghed og fremkommelighed - fra supercykelstier og cykelstier i tætbebyggede byområder til skolevejsanalyser.

Når vi planlægger nye cykelstier eller forbedrer eksisterende forhold, tager vi udgangspunkt i tekniske analyser omkring trafikforhold, herunder evt. signaltekniske løsninger, men inddrager også viden om cykeladfærd og indtænker målrettede kampagner for dels at fremme cyklismen og dels at fastholde dem, der allerede har valgt cyklen som deres primære transportmiddel.

Ny cykelhandlingsplan?

I forbindelse med planlægning af cykelstier i byer og i det åbne land arbejder kommunerne med bl.a. cykelhandleplaner og stiplaner. Sweco har stor erfaring med udarbejdelsen af planerne og gennemførelsen af de efterfølgende anlægsprojekter. Sweco kan stå for den samlede udarbejdelse af en cykelhandlingsplan eller for delanalyser, som kommunen ønsker udført i forhold til at styrke grundlaget for cykelhandlingsplanen.

Visionerne bag handleplanerne hos de enkelte kommuner er forskellige - Sweco har fokus på at finde de rette løsninger, der kan realisere den enkelte kommunes vision på bedste vis.

Sweco kan hjælpe med:

 • Udarbejdelse af cykelhandlingsplaner og -stiplaner med fokus på eksempelvis cykelfremkommelighed
 • Idéudvikling, planlægning, projektering og udførelse af projekter vedrørende cykeltrafik
 • Planlægning, udformning og udførelse af cykelstier og supercykelstier, cykelparkering og cykelvenlige byrum
 • Trafiksikkerheds- og tilgængelighedsinspektion
 • Trafiksignaler og ITS
 • Sikring af skoleveje, herunder analyse og planlægning af skoleveje og stier
 • Rådgivning om cykeladfærd

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for infrastruktur

Kontaktperson for infrastruktur

 • Jakob
  Schwartz
  Teknisk Direktør, Infrastruktur
  +45 27236156
  Fraq r-znvy