Infrastruktur

Sikker og effektiv befordring er en helt central faktor for, hvor attraktiv en by er. Swecos eksperter kan designe transportsystemer, som gør vores hverdag nemmere - alt fra trafikcentre, alle former for veje, jernbaner, undergrundsbaner, broer, tunneller, havne og marinaer. På den måde forbedrer vi tilgængeligheden i fremtidens samfund og byer.

Services

 • BIM
 • Broer og tunneler
 • Cykeltrafik
 • Klima og kyster
 • Drift og vedligeholdelse af belægninger og assets
 • Geoteknik
 • Havne- og vandbygning
 • Jernbaner
 • Mobilitet i byen
 • Støj fra veje, jernbaner og fly
 • Veje og motorveje

Broer og tunneler

Broer og tunneler udgør en central del af bæredygtige trafikløsninger i et moderne samfund. Når Swecos rådgivere projekterer broer og tunneler, sørger de for, at de både er sikre og æstetisk tiltalende. Det betyder, at vi ud fra kundens behov sikrer, at designet enten falder i et med omgivelserne eller er iøjnefaldende samt er tilpasset moderne såvel som kulturhistoriske miljøer.

Vi planlægger og designer gode forbindelser

Swecos eksperter leverer en lang række rådgivningsydelser inden for broer og tunneler, herunder projektering, design og rådgivning om broreparationer, brofornyelser, konstruktioner og forstærkninger. Vi udfører ligeledes eftersyn og vurderinger af skader og bæreevne – ofte ved hjælp af vores broforvaltningssystem, RoSy BRIDGE.

En bred pallette af services

Vores kernekompetencer omfatter alt fra broer og tunneler til veje, jernbaner, cykelstier og fortov, men også skybrudssikring. Vi dækker tillige alle tilknyttede områder, herunder trafikplanlægning, geotekniske undersøgelser, sikkerhedsvurderinger og miljøaspekter (VVM).

Sweco kan hjælpe med:

 • Planlægning og detailprojektering af broer og tunneler
 • Byggeledelse og byggetilsyn
 • Forskellige samarbejdsformer: Partnering, tidligt udbud, totalentreprise
 • Eftersyn og vurdering af skader og bæreevne via Swecos broforvaltningssystem, RoSy BRIDGE
 • Strategisk planlægning af broreparationer og brofornyelser
/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_industry.jpg

 • Morten Leger
  Larsen
  Afdelingschef, Railways, Bridges & Tunnels East
  +45 43 48 66 08
  Fraq r-znvy
 • Søren Grubbe
  Nielsen
  Afdelingschef, Bridges & Tunnels West
  +45 8220 3515
  Fraq r-znvy

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for infrastruktur

Kontaktperson for infrastruktur

 • Jakob
  Schwartz
  Teknisk Direktør, Infrastruktur
  +45 27236156
  Fraq r-znvy