Infrastruktur

Sikker og effektiv befordring er en helt central faktor for, hvor attraktiv en by er. Swecos eksperter kan designe transportsystemer, som gør vores hverdag nemmere - alt fra trafikcentre, alle former for veje, jernbaner, undergrundsbaner, broer, tunneller, havne og marinaer. På den måde forbedrer vi tilgængeligheden i fremtidens samfund og byer.

Services

 • BIM
 • Broer og tunneler
 • Cykeltrafik
 • Klima og kyster
 • Drift og vedligeholdelse af belægninger og assets
 • Geoteknik
 • Havne- og vandbygning
 • Jernbaner
 • Mobilitet i byen
 • Støj fra veje, jernbaner og fly
 • Veje og motorveje

BIM

Inddrager man BIM (Building Information Modelling) i sine projekter, kan der opnås store fordele – bygbarheden øges, driftsfasen effektiviseres og der skabes øget, økonomisk merværdi.

Ikke bare en 3D model

Når vi taler om BIM, refererer vi ikke blot til en 3D model, et program eller en proces - det er en paraply, der dækker over alle tre dele.

I Sweco bruger vi integrerede BIM værktøjer til at analysere, simulere og visualisere allerede fra projektets første fase for at se, hvordan bygninger og/eller anlæg vil fungere i virkeligheden. Med BIM udvikler vi det mest bæredygtige og arkitektoniske design.

BIM skaber værdi på projektet

BIM højner informationsniveauet i de indledende faser og sikrer, at vigtig information ikke tabes i løbet af processen. Tilgangen synliggør ligeledes løsningsmuligheder, så vi træffer de optimale valg og minimerer behovet for justeringer efter projektets færdiggørelse. Når vi visualiserer hvert trin gennem BIM modeller, kan alle parter få et overblik over, hvordan projektet vil fungere i virkeligheden – det sikrer samtidig et stærkt, tværgående samarbejde.

Sweco kan hjælpe med:

 • At sikre kvalitet og bygbarhed gennem en effektiv proces
 • At optimere tværgående samarbejde mellem de forskellige parter
 • At synliggøre muligheder på rette tid, så vi kan træffe de optimale valg
 • At sikre fokus på bæredygtighed og drift, så projektets totaløkonomi bliver forbedret

 • Michael
  Jepsen
  Projektdirektør, Transportation & Mobility
  +45 4348 6392
  Fraq r-znvy

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for infrastruktur

Kontaktperson for infrastruktur

 • Jakob
  Schwartz
  Teknisk Direktør, Infrastruktur
  +45 27236156
  Fraq r-znvy