Industri

Lovgivning sætter i dag høje krav til virksomhederne om gode arbejdsmiljøer og høj sikkerhed. Hos Sweco arbejder vi med risikohåndtering og har på baggrund af mange års erfaring udviklet systemer, som rådgiver virksomheder i opbygning og forbedring af sikkerhedsstyring – eksempelvis i forbindelse med ulykker, brand og udslip af farlige gasser og væsker. Vi hjælper virksomheder med at optimere deres processer og finde frem til løsninger, som kan reducere omkostninger og samtidig promovere et bæredygtigt samfund.

Services

 • Industrimiljø
 • Støj fra virksomheder
 • Optimeringsrådgivning
 • Risikovurdering af industrielle anlæg
 • Teknisk infrastruktur
 • Kvalificering og validering

Støj fra virksomheder

Støj og vibrationer i industrien er i fokus hos myndigheder, virksomheder og naboer. Det er derfor vigtigt, at der gennemføres støjkortlægninger og analyser, så god planlægning bliver nøgleord i ethvert industrielt projekt. Swecos akustikafdeling, Acoustica, omsætter krav og tal til en målrettet og handlekraftig plan for en virksomhed.

Tilrettelagt støjdæmpning

Sweco har mange års erfaring med støjhåndtering og støjkortlægninger, og vi kan hjælpe med at finde den optimale løsning til støjreduktion, hvad enten det er en simpel støjskærm, støjdæmpning af eksempelvis en ventilator eller udskiftning til en ny støjsvag lavenergiløsning. Hvis støjkortlægningen viser, at der er behov for at dæmpe mange støjkilder, benyttes vores analysemetode; "Økonomisk Optimeret Støjdæmpning", som sikrer, at støjdæmpningen tilrettelægges, så målet opnås med færrest mulige omkostninger.

Vibrationer har betydning for menneskers komfort og for maskiners driftstilstand. Fejlfinding, kortlægning og dæmpning af vibrationer kræver det rette udstyr og stor erfaring. Sweco har begge dele. Vi undersøger, beskriver og afhjælper vibrationstekniske og maskinakustiske problemstillinger. Rådgivning inden for maskinstøj og maskinvibrationer omfatter også vibrationsisolerende maskinopstillinger samt støjdæmpning til forbedring af arbejdsmiljøforhold. Sweco er autoriseret arbejdsmiljørådgiver - også inden for støj og vibrationer i forbindelse med maskintøj og maskinvibrationer.

Sweco kan hjælpe med:

 • Støj- og vibrationsmålinger, samt støjkortlægning
 • Opstilling af handlingsplan for langsigtede og kortsigtede mål
 • Kortlægning og projektering af vibrations- og støjdæmpning
 • Fejlfinding og støjdæmpning af maskinstøj og maskinvibrationer
 • Udarbejdelse af tekniske/økonomiske analyser som Økonomisk Optimeret Støjdæmpning
 • Rådgivning ved opstilling af vibrationsfølsomt laboratorie-, produktions-, eller hospitalsudstyr
 • Rådgivning om støjdæmpning som tiltag til forbedring af arbejdsmiljø

Kontaktpersoner for Industri