Industri

Lovgivning sætter i dag høje krav til virksomhederne om gode arbejdsmiljøer og høj sikkerhed. Hos Sweco arbejder vi med risikohåndtering og har på baggrund af mange års erfaring udviklet systemer, som rådgiver virksomheder i opbygning og forbedring af sikkerhedsstyring – eksempelvis i forbindelse med ulykker, brand og udslip af farlige gasser og væsker. Vi hjælper virksomheder med at optimere deres processer og finde frem til løsninger, som kan reducere omkostninger og samtidig promovere et bæredygtigt samfund.

Services

 • Industrimiljø
 • Støj fra virksomheder
 • Optimeringsrådgivning
 • Risikovurdering af industrielle anlæg
 • Teknisk infrastruktur
 • Kvalificering og validering

Risikovurdering af industrielle anlæg

Virksomheder omfattet af Miljøstyrelsens risikobekendtgørelse skal løbende forholde sig til kravene i bekendtgørelsen og skal minimum hvert femte år opdatere deres sikkerhedsdokument.

Sweco arbejder med risikovurdering inden for alle brancher, kemiske procesanlæg, farmaceutiske produktionsanlæg, skumplastvirksomheder, fødevareindustri, tankanlæg, lagervirksomheder og terminalanlæg.

Sweco rådgiver i alle faser af sikkerhedsarbejdet og bistår i myndighedsdialogen. Vi hjælper både med at identificere risici og etablere de nødvendige forbedringer i form af begrænsende foranstaltninger for opfyldelse af gældende krav. Tilsvarende assisterer vi med at opstille de nødvendige ledelsesmæssige procedurer og instrukser.

Brug for hjælp til dele af opgaven?

Ofte vil virksomheden selv kunne lave en del af det nødvendige arbejde fx i forbindelse med udarbejdelse af ledelsesmæssige procedurer, procesbeskrivelser, sikkerhedsinstrukser mv.Sweco står selvfølgelig klar til at assistere som vejleder og sparringspartner i denne proces. Herudover kan vi hjælpe med de delopgaver, som en virksomhed ikke selv har mulighed for eller har ressourcer til at gennemføre.

Sweco kan hjælpe med:

 • Udarbejdelse eller opdatering af sikkerhedsdokument (for kolonne 2-virksomheder) og sikkerhedsrapport (for kolonne 3-virksomheder)
 • Udarbejdelse af procedurer og instrukser for virksomhedens sikkerhedsarbejde
 • Udarbejdelse af Forebyggelsesplan
 • Gennemførelse af risikoanalyser efter anerkendte metoder (HAZOP, What-If mv.)
 • Konsekvensanalyser, herunder beregning af konsekvenszoner med anerkendt software (PHAST)
 • Opstilling af barrierediagrammer
 • Kvalitativ og kvantitativ risikoanalyse
 • Beregning af stedbunden og samfundsmæssig risiko
 • Handlingsplan(er) for risikominimering
 • Træning og uddannelsesplaner

Kontaktpersoner for Industri