Industri

Lovgivning sætter i dag høje krav til virksomhederne om gode arbejdsmiljøer og høj sikkerhed. Hos Sweco arbejder vi med risikohåndtering og har på baggrund af mange års erfaring udviklet systemer, som rådgiver virksomheder i opbygning og forbedring af sikkerhedsstyring – eksempelvis i forbindelse med ulykker, brand og udslip af farlige gasser og væsker. Vi hjælper virksomheder med at optimere deres processer og finde frem til løsninger, som kan reducere omkostninger og samtidig promovere et bæredygtigt samfund.

Services

 • Industrimiljø
 • Støj fra virksomheder
 • Optimeringsrådgivning
 • Risikovurdering af industrielle anlæg
 • Teknisk infrastruktur
 • Kvalificering og validering

Industrimiljø

Sweco dækker alle områder inden for industrimiljø, herunder luftforurening, lugt, spildevand, støj, affald, farligt gods og sikkerhed. Vi hjælpe med at få overblik over kravene og med at dokumentere at kravene overholdes.

Miljøkrav ved ændringer og udvidelser

Et godt overblik over miljøkravene er især vigtigt, hvis virksomheden står over for ændringer eller udvidelser. Processen med at få alle tilladelser på plads for at få produktionen godkendt kan være langvarig. Det er derfor afgørende at have styr på kravene fra starten. Sweco kan hjælpe med at skabe overblik over hvilke krav, der skal opfyldes og få sat godkendelsesprocesserne i gang.

Miljøansøgninger, miljøgodkendelser og spildevandstilladelser

Vi kan med vores tværfaglige ekspertise hurtigt og effektivt bistå med både at opdatere en virksomheds nuværende godkendelse eller med at udarbejde en ny ansøgning. Vi bistår også i forhandlingerne med myndigheder om den/de endelige godkendelser og tilladelser.

En del af arbejdet med ansøgningsmaterialet vil virksomheder selv kunne udføre. I en sådan situation kan vi fx hjælpe med de nødvendige beregninger af støj, luftforurening og lugt.

Luftforurening, lugt og OML-beregninger

Vi kan hjælpe med alle delopgaver omfattende kortlægning af foreningskilder, udarbejdelse af måleprogrammer og beregning af forureningsbidrag i omgivelserne med OML. Hvis kravene til luftforurening og lugt ikke er overholdt, kan Sweco hjælpe med at vurdere, hvilke tekniske muligheder der er for at begrænse forureningen. Vi vurderer her både teknik og økonomi, således at der opnås den samlede bedste løsning. Vi bistår også med udarbejdelse af udbudsmateriale, vurdering af tilbud og efterfølgende opfølgning og kontrol.

Bred brancheerfaring inden for industrimiljø

Vi har erfaringer inden for alle brancher, herunder jern- og metalvirksomheder, overfladebehandling, fødevareindustri, transport- og lagervirksomheder, samt havne- og terminalanlæg mv.

Kurser i industrimiljø

Ønsker man som virksomhed selv at blive dygtigere på industrimiljøområdet, tilbyder vi virksomhedstilpassede kurser og undervisning for ledelse og medarbejdere.

Sweco kan hjælpe med:

 • Måle- og undersøgelsesprogrammer for luft, lugt, støj og jordforurening
 • Basistilstandsrapport (BTR)
 • Miljøansøgning og spildevandstilladelser
 • Vurdering BAT (Best Available Technique)
 • OML-beregninger for beregning af skorstenshøjder mv.
 • Luftrensningsmetoder (lugt og luftforurening)
 • Miljø Due Diligence (EDD) ved køb og salg af virksomheder og grunde
 • Miljøledelse (ISO 14001), kvalitetsledelse (ISO 9001) eller arbejdsmiljøledelse (ISO 45001), herunder gennemføre interne audits
 • ATEX vurderinger og ATEX-APV
 • Sikkerhedsrådgivning om blandt andet håndtering og transport af farligt gods og affald som lovpligtig, ekstern sikkerhedsrådgiver for farligt gods (ADR)
 • Virksomhedstilpassede kurser indenfor for miljøledelse, luftforurening, farligt gods og risiko 

Kontaktpersoner for Industri