Energi

Trods lave priser på fossil energi er der fortsat globalt fokus på at fremtidssikre energisystemet, øge brugen af overskudsvarme og omstille til biomasse, vind og sol. Med udgangspunkt i vores kunders ønsker og behov arbejder Swecos eksperter derfor med bæredygtige muligheder fra den tidligste idé til endelig drift. Vi arbejder med Asset Management efter ISO55000 og sætter samtidig en ære i velopførte anlæg, hvor resultatet er en driftssikker, omkostningseffektiv og miljømæssigt bæredygtig energiforsyning.

Services

 • Asset management
 • Biogas
 • Due diligence af energianlæg
 • Elforsyning
 • Energieffektivisering
 • Fjernvarme og fjernkøling
 • Solenergi
 • Energistrategi og planlægning
 • Støj fra energiproducerende anlæg
 • Kraftvarme og termisk energi
 • Vand- og energiforsyning
 • Vindenergi

Støj fra energiproducerende anlæg

Måling af støj og vibrationer fra vindmøller udgør et særligt specialistområde hos Sweco. Vi har lang erfaring med måling af støj fra vindmøller og rådgiver både danske og internationale vindmøllefabrikanter, ejere og myndigheder. Swecos akustikafdeling, Acoustica, har siden 1988 udført et stort antal målinger på støj fra vindmøller efter de gældende danske retningslinjer.

Desuden deltager vi i en række internationale standardiseringsråd for vindmøllestøj.

Swecos eksperter rådgiver om støj fra alle typer energiproducerende anlæg, og arbejder aktivt med støj- og vibrationsløsninger, der bidrager til at forbedre driftskonditionerne.

Støj kan have alvorlige konsekvenser

Støj og vibrationer er væsentlige sundheds- og sikkerhedsfaktorer på energiproducerende anlæg såsom kraftværker og offshoreanlæg. Typiske konsekvenser af høje støj- og vibrationsniveauer er manglende koncentrationsevne, stress og risiko for varige høreskader. Dertil kommer en øget ulykkesrisiko og produktionstab.

Støj fra varmepumper

Varmepumper anvendes mere og mere i dagens Danmark, men varmepumperne resulterer også i støj, og det er vigtigt at tage højde for dette, når varmepumper installeres i eksempelvis boligområder. Sweco kan rådgive om den rette placering og type af varmepumpe, hvilket kan bidrage til at minimere generne ved støj fra varmepumper.

Mange energiproducerende anlæg såsom varmepumper og vindmøller er kilder til lavfrekvent støj, der kan virke generende og også have sundhedsskadelige konsekvenser. Sweco kan hjælpe med at sikre at støjværdier for de forskellige typer støj, som er resultat af energiproducerende anlæg, overholdes.

I Sweco har vi en struktureret tilgang til håndtering af støj og vibrationer, og sammen med kunden udarbejder vi langsigtede løsninger, der sikrer en helhedsorienteret og rentabel dæmpningsstrategi.

 • Sweco kan hjælpe med:
 • Støjmåling og rådgivning vedrørende støj fra vindmøller
 • Forberedelse til kontraktspecificeringer
 • Måling og vurdering af helkropsvibrationer eller hånd/arm-vibrationer
 • Støjmålinger af støj fra energiproducerende anlæg såsom kraftværker, vindmøller, offshoreanlæg og varmepumper
 • Støjdæmpning af maskiner
 • Indretning af produktionslokaler, kortlægning og identificering af kritiske områder
 • Måling og rådgivning med henblik på udvikling af støjsvage vindmøller
 • Kursusaktivitet inden for vindmøllestøj

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for energi.

Kontaktpersoner for energi

 • Ask Tonsgaard
  Brüel
  Afdelingsleder
  +45 4348 6449
  Fraq r-znvy
 • Ole
  Røsdahl
  Afdelingsdirektør, Vand, Energi & Miljø
  +45 4348 4690
  Fraq r-znvy