Energi

Trods lave priser på fossil energi er der fortsat globalt fokus på at fremtidssikre energisystemet, øge brugen af overskudsvarme og omstille til biomasse, vind og sol. Med udgangspunkt i vores kunders ønsker og behov arbejder Swecos eksperter derfor med bæredygtige muligheder fra den tidligste idé til endelig drift. Vi arbejder med Asset Management efter ISO55000 og sætter samtidig en ære i velopførte anlæg, hvor resultatet er en driftssikker, omkostningseffektiv og miljømæssigt bæredygtig energiforsyning.

Services

 • Asset management
 • Biogas
 • Due diligence af energianlæg
 • Elforsyning
 • Energieffektivisering
 • Fjernvarme og fjernkøling
 • Solenergi
 • Energistrategi og planlægning
 • Støj fra energiproducerende anlæg
 • Kraftvarme og termisk energi
 • Vand- og energiforsyning
 • Vindenergi

Solenergi

Udnyttelse af solens energi er globalt set den hurtigst voksende energiteknologi, hvad enten der er tale om elproduktion fra solceller eller varme fra solpaneler. Der er en række forskellige tekniske løsninger, men valg af den rette, optimale løsning kræver teknisk specialistviden. Sweco kombinerer sin viden inden for solenergi, arkitektur, miljø, geoteknik, el- og varmeinstallationer, så vi sammen med vores kunder finder den smarteste løsning.

Solenergi til ethvert projekt

Sweco rådgiver energiselskaber, virksomheder, entreprenører og ejere af større bygningsporteføljer i hvorledes solenergi – såvel solceller som solpaneler (el- og varmeløsninger) - bedst integreres i bygninger og energisystemer.

I forbindelse med udvikling og etablering af solenergianlæg i stor skala kan vi blandt andet hjælpe med teknologivurderinger, geotekniske undersøgelser, miljøvurderinger, basic design, udbud og kontraktforhandling, tilsyn med etableringen m.v.

Når Sweco laver en teknologivurdering i forbindelse med opførelse af et solanlæg, går vi ind og kigger både på de forskellige typer af tekniske løsninger samt det supplerende tekniske udstyr, der skal bruges i forbindelse med solanlægget for at optimere udbyttet.

Solenergi med tilslutning til el- eller varmenettet

Sweco har stor erfaring med tilslutning af solanlæg til elnettet og fjernvarmenettet samt integrering med andre energiteknologier. Som rådgiver kan vi derfor bistå med hele processen fra ideudvikling til idriftsættelse.

Sweco kan hjælpe med:

 • Design af anlæg og konceptudvikling af solanlæg i stor skala
 • Tekniske og kommercielle forretningsvurderinger
 • Teknologivurderinger af solanlæg
 • Viden om gældende lovgivning inden for solenergi
 • Beregning af livscyklusomkostninger
 • Geotekniske undersøgelser for etablering af fundamenter til solanlæg
 • Tilslutning til elnettet af solcelleanlæg og til fjernvarmenettet af solvarmeanlæg
 • Integrering af solcelleproduktion i svage elnet
 • Integrering af solceller i forbindelse med nye bygninger eller renovering af bygninger

 

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for energi.

Kontaktpersoner for energi

 • Ask Tonsgaard
  Brüel
  Afdelingsleder
  +45 4348 6449
  Fraq r-znvy
 • Ole
  Røsdahl
  Afdelingsdirektør, Vand, Energi & Miljø
  +45 4348 4690
  Fraq r-znvy