Energi

Trods lave priser på fossil energi er der fortsat globalt fokus på at fremtidssikre energisystemet, øge brugen af overskudsvarme og omstille til biomasse, vind og sol. Med udgangspunkt i vores kunders ønsker og behov arbejder Swecos eksperter derfor med bæredygtige muligheder fra den tidligste idé til endelig drift. Vi arbejder med Asset Management efter ISO55000 og sætter samtidig en ære i velopførte anlæg, hvor resultatet er en driftssikker, omkostningseffektiv og miljømæssigt bæredygtig energiforsyning.

Services

 • Asset management
 • Biogas
 • Due diligence af energianlæg
 • Elforsyning
 • Energieffektivisering
 • Fjernvarme og fjernkøling
 • Solenergi
 • Energistrategi og planlægning
 • Støj fra energiproducerende anlæg
 • Kraftvarme og termisk energi
 • Vand- og energiforsyning
 • Vindenergi

Kraftvarme og termisk energi

Sweco har mange års erfaring indenfor kraftvarmeværker og termisk energiproduktion. Vi hjælper vores kunder med at vælge de rigtige løsninger, som er bæredygtige og i balance med behovet for el og varme.

Energiproduktion med el, varme og termisk energi

Sweco har dyb viden om de forskellige tekniske løsninger og eksekvering af projekter inden for forskellige former for energiproduktion – herunder produktion af el og varme samt produktionen af termisk energi. Vi har blandt andet stor ekspertise indenfor energiproduktion i forbindelse med affaldsforbrænding både i indland og udland.

Grønnere energisystemer

Bæredygtig biomasse spiller en vigtig i omstillingen til fremtidens grønnere energisystem, da biomassen sikrer en CO2-neutral energiproduktion. Flere kraftvarmeværker konverterer til biomasse for at sikre en bæredygtig energiproduktion. Derudover er der fokus på samproduktion af både el- og varmeproduktionen, da dette øger effektiviteten og begrænser belastningen på miljøet. Sweco har stor erfaring på dette område, hvor vi blandt andet trækker på erfaringer fra konverteringen af Skærbækværket, som er gået ind i en flis-fyret fremtid.

Vi hjælper vores kunder med på den mest rentable måde at opnå deres mål om reduktion i deres CO2-emission og miljøbelastning gennem vores ekspertise inden for forskellige former for biomasse, affaldsforbrænding, biogas og andre bæredygtige brændselsformer.

Sweco kan hjælpe med:

 • Rådgivning i energiproduktion inden for produktion af el, varme og termisk energi.
 • Rådgivning i udnyttelsen af energien fra affaldsforbrænding
 • Rådgivning i konvertering til bæredygtige brændselsformer som eksempelvis biomasse
 • Udvikling af projekter med evaluering af økonomi og tekniske løsninger til investeringsbeslutning i forbindelse med energiproducerende anlæg
 • Gennemførelse af besluttede anlægsprojekter med projektledelse, projektplanlægning, teknisk kravspecifikation, indkøb og kontrakthåndtering
 • Støtte under etablering af anlæg med koordinering, opfølgning på leverancer, kontrol af leveret kvalitet, tilsyn ved montage, installation, miljø og sikkerhed
 • Asset Management til prioritering af efterfølgende vedligehold og eventuelle forbedringsprojekter

 

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for energi.

Kontaktpersoner for energi

 • Ask Tonsgaard
  Brüel
  Afdelingsleder
  +45 4348 6449
  Fraq r-znvy
 • Ole
  Røsdahl
  Afdelingsdirektør, Vand, Energi & Miljø
  +45 4348 4690
  Fraq r-znvy