Energi

Trods lave priser på fossil energi er der fortsat globalt fokus på at fremtidssikre energisystemet, øge brugen af overskudsvarme og omstille til biomasse, vind og sol. Med udgangspunkt i vores kunders ønsker og behov arbejder Swecos eksperter derfor med bæredygtige muligheder fra den tidligste idé til endelig drift. Vi arbejder med Asset Management efter ISO55000 og sætter samtidig en ære i velopførte anlæg, hvor resultatet er en driftssikker, omkostningseffektiv og miljømæssigt bæredygtig energiforsyning.

Services

 • Asset management
 • Biogas
 • Due diligence af energianlæg
 • Elforsyning
 • Energieffektivisering
 • Fjernvarme og fjernkøling
 • Solenergi
 • Energistrategi og planlægning
 • Støj fra energiproducerende anlæg
 • Kraftvarme og termisk energi
 • Vand- og energiforsyning
 • Vindenergi

Fjernvarme og fjernkøling

Fjernvarme og fjernkøling handler om mere end fordeling af vand ved forskellige temperaturer.

Fjernvarme i fremtiden

I fremtidens energisystem skal fjernvarme bidrage til transport af den energi, der produceres af vedvarende energiteknologier. Derfor er både integration af vedvarende energikilder og overskudsvarme samt køling fra industri- og erhvervsområder nøglekomponenter i at levere konkurrencedygtige løsninger, som bygger på omkostningseffektive og bæredygtige koncepter til varmeforsyningen.

Optimal rådgivning indenfor varmeforsyning

Sweco har mange års erfaring med varmeforsyning og fjernvarme. Vi hjælper med optimering af eksisterende områder og udviklingen af nye, hvor vi netop har fokus på integrationen af vedvarende energiteknologier og nye koncepter såsom lavtemperatur-fjernvarme. Vi har stor erfaring med både distribution og transmission af energi i forbindelse med varmeforsyningen.

Kom på forkant med lavtemperatur-fjernvarme

At sænke temperaturen i fjernvarmenettet (lavtemperatur-fjernvarme) medfører en række fordele: Lavere varmetab, øget mulighed for integration med vedvarende energikilder og bedre udnyttelse af overskudsvarme. Derfor har Sweco de seneste syv år gennem flere demonstrationsprojekter arbejdet med forskellige koncepter for lavtemperatur-fjernvarme og ultra-lavtemperatur-fjernvarme, der arbejder med forsyningstemperaturer helt ned til 30-35°C hos forbrugeren.

Produktionen, transmissionen og distributionen af fjernvarme er kerneområder i forbindelse med varmeforsyning, og derfor rådgiver Sweco indenfor alle områder. Derudover rådgiver vi inden for systemoptimeringer af forsyningssystemer med flere aktører fx gennem rådgivning om aftaleudformning mellem transmissions- og distributionsselskaber.

Sweco kan hjælpe med:

 • Udvikling og optimering af bæredygtige og konkurrencedygtige løsninger inden for fjernvarme og fjernkøling
 • Rådgivning inden for systemoptimeringer af forsyningssystemer i varmeforsyningen
 • Analyser af afsætningsgrundlag, net-analyser, systemanalyser, udbud og styring af anlægsarbejder, optimering og sammenlægning af eksisterende net, vurderinger af kundeinstallationer, såvel som ombygning af ineffektive veksler og produktionsanlæg
 • Studier og løsninger på et mere strategisk niveau – herunder udbygningsplaner, økonomiske projektforslag, vedligeholdelses- og investeringsplaner
 • Rådgivning i nye koncepter såsom lavtemperatur-fjernvarme
 • Rådgivning indenfor produktion, transmission og distribution

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for energi.

Kontaktpersoner for energi

 • Ask Tonsgaard
  Brüel
  Afdelingsleder
  +45 4348 6449
  Fraq r-znvy
 • Ole
  Røsdahl
  Afdelingsdirektør, Vand, Energi & Miljø
  +45 4348 4690
  Fraq r-znvy