Energi

Trods lave priser på fossil energi er der fortsat globalt fokus på at fremtidssikre energisystemet, øge brugen af overskudsvarme og omstille til biomasse, vind og sol. Med udgangspunkt i vores kunders ønsker og behov arbejder Swecos eksperter derfor med bæredygtige muligheder fra den tidligste idé til endelig drift. Vi arbejder med Asset Management efter ISO55000 og sætter samtidig en ære i velopførte anlæg, hvor resultatet er en driftssikker, omkostningseffektiv og miljømæssigt bæredygtig energiforsyning.

Services

 • Asset management
 • Biogas
 • Due diligence af energianlæg
 • Elforsyning
 • Energieffektivisering
 • Fjernvarme og fjernkøling
 • Solenergi
 • Energistrategi og planlægning
 • Støj fra energiproducerende anlæg
 • Kraftvarme og termisk energi
 • Vand- og energiforsyning
 • Vindenergi

Energistrategi og planlægning

At overgå fra et centralt energiforsyningssystem til et decentralt og digitaliseret energisystem, som samtidig bidrager til reducereret CO2 udledningen, kræver store forandringer og investeringer. Sweco bidrager med de intelligente, omkostningseffektive og bæredygtige koncepter, som kommer til at dominere energisektoren i fremtiden. Sweco står derfor til rådighed i forbindelse med planlægning og udarbejdelse af energistrategier, der understøtter og sikrer energisystemets transformation.

Få en klar energistrategi

I forbindelse med udarbejdelsen af en energistrategi kan Sweco fungere som rådgiver gennem hele processen, hvilket kan indebære faciliterede workshops, teknologi- og koncept screeninger, teknisk/økonomiske analyser, scenarieanalyser, implementering og udarbejdelsen af den endelige energistrategi. Energistrategier gennemføres på alle planer for forsyninger eller virksomheder både regionalt og nationalt. Sweco besidder up-to-date ekspertise inden for alle forsyningsarter el, varme, biogas/gas, brændsler og energibesparelser generelt.

Fokus på vedvarende energikilder

I Sweco deltager vi intensivt i udviklingen og implementeringen af de vedvarende energikilder (VE) og VE-teknologier, der kommer til at dominere energisektoren fremadrettet. Herunder rådgiver vi også i samspil mellem forsyningsarter og forskellige hybridteknologier samt smarte/intelligente styringer heraf.

Sweco rådgiver ligeledes i Smart Energy løsninger i samspil med databehandling og intelligent styring af bygninger, hvilket sikrer yderligere synergieffekter såvel som Smart Grid løsninger, hvor samspil og afhængigheder mellem forsyningsarter el, varme og gas gennem samt samspillet mellem produktion som distribution, er i fokus.

Sweco kan hjælpe med:

 • Alle elementer i energisektorens transformation mod decentral, digitaliseret system
 • Rådgivning i VE-teknologier og hybridteknologier
 • Smart Grid løsninger
 • En Smart Energy tilgang, der sikrer helhedstænkning i energistrategien
 • Udarbejdelse af energistrategi – fra start til slut
 • Tilpasning af modeller og energistrategier, som understøtter lokale, regionale og nationale målsætninger

 

Relaterede cases og artikler

Oplev nogle af vores projekter inden for energi.

Kontaktpersoner for energi

 • Ask Tonsgaard
  Brüel
  Afdelingsleder
  +45 4348 6449
  Fraq r-znvy
 • Ole
  Røsdahl
  Afdelingsdirektør, Vand, Energi & Miljø
  +45 4348 4690
  Fraq r-znvy